1-1 af 1 resultater
Konsulent

Line Marstrand

33703136 LIMA@kl.dk

Fagområder

  • Socialpolitik

Arbejdsområde

    Fælles Faglige Begreber på det voksne specialiserede socialområde.

    Projektet skal skabe et fælles begrebsapparat på tværs af myndighed og udfører om borgerens funktionsevnetilstand. Det skal styrke det faglige samarbejde, ligesom det skal facilitere en ensartet dokumentationspraksis. I sidste ende skal det være med til at dokumentere effekten af de enkelte borgerforløb og skabe bedre data på området.