1-1 af 1 resultater
Chefkonsulent

Lars Kaalund

33703753 LAKA@kl.dk

Fagområder

  • Teknik og Miljø

Arbejdsområde

    Klimatilpasning, Biodiversitet, Natura 2000, §3 Natur, Vådområder/Lavbund/Minivådområder,  Klitfredning, Kystnærhedszone, Råstoffer, Jordforurening, Friluftspolitik, Skov- og landskabsforvaltning, Fredning og nationalparker, forsyningsstrategi. Konsulentydelser fra Teknik og Miljøkontoret.