1-1 af 1 resultater
Konsulent

Janne Sommer Nielsen

4533703515 JANI@kl.dk

Fagområder

  • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

    Vandløb inkl. Projekter Skybrud, klimatilpasning Regulering af forsyningssektor (vand) VVM Grund- og drikkevand – inkl. BNBO Vandområdeplaner inkl. DUT DMP følgegrupper, overfladevand, grundvand og VVM Miljøjura PFAS

×

Log ind