1-1 af 1 resultater
Chefkonsulent

Jakob Reinholt

4533703468 JAR@kl.dk

Fagområder

  • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

    Forhandler overenskomster og aftaler på det tekniske område. Ansvar for udformning, fortolkning og anvendelsen af det kollektive aftalegrundlag på området. Interessevaretagelse i form af løbende rådgivning og sagshåndtering for såvel kommuner som en række virksomheder indenfor ledelse, overenskomstforhold og HR-jura. Afholder mæglingsmøder og Faglig Voldgift mv. Tilsvarende ydes konsulentbistand på samme felt - arbejdstidsanalyser, undervisning, ERFA-grupper mv. Omfatter personale indenfor service og håndværk - brand og ambulance - færger og lufthavne, broer og busser mv. Dækker forsyningsvirksomheder mv.: Energi/affald - Vandforsyning - Havne - Beredskaberne. Ansvaret for serviceaftaler med ca. 100 virksomheder, hvor KL yder direkte support. Formand for UHT-fonden som yder støtte til udviklingsprojekter indenfor håndværk og teknik. Kontakt til it-selskaber: KMD, SD og Schultz

×

Log ind