1-1 af 1 resultater
Chefkonsulent

Jacob Meller Jacobsen

4533703852 JJC@kl.dk

Fagområder

  • Center for Sundheds- og Socialpolitik

Arbejdsområde

    Det nære sundhedsvæsen, hjemmesygepleje, de kommunale akutfunktioner, den ældre medicinske patient, samarbejde med almen praksis og sygehus