1-10 af 27 resultater
Chefkonsulent

Anne Færge Bork

33703778 AFB@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Rådgivning inden for ansættelsesret herunder afskedigelser og bortvisning af overenskomstansatte, ansættelsesretlig "særlovgivning" herunder ligebehandling og forskelsbehandling, kollektiv arbejdsret, arbejdsnedlæggelser og forvaltningsret

Specialkonsulent

Anne Ipsen

33703648 ANIP@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Kommunalret,

  Styrelsesret og

  Vederlagsregler.

Chefkonsulent / Teamleder

Annemette S. Frost

33703477 ASF@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  EU-interessevaretagelse, KLs Internationale Udvalg

Chefkonsulent

Birgit Øbakke

33703481 BIB@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  EU-interessevaretagelse med primært fokus på EU-institutionerne på følgende fagområder: Udbud, digitalisering, social-  og arbejdsmarkedspolitik. Sekretariatsbetjening af KL's medlemmer af Internationalt udvalg. Projekt "implementering af databeskyttelsesforordningen i kommunerne"

Chefkonsulent

Christel Agnete Andersen

33703212 CHAN@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Rådgivning inden for ansættelsesret herunder afskedigelser og bortvisning af overenskomstansatte, ansættelsesretlig "særlovgivning" herunder ligebehandling og forskelsbehandling, kollektiv arbejdsret og forvaltningsret

Chefkonsulent

Gert Højby

33703180 GEH@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Juridisk rådgivning og sagsbehandling særligt inden for personalejura og arbejdsret i forhold til kommunerne.

  Intern personalekonsulent, Aftaler og overenskomster, Personalesager/jura, Arbejdsret, Udstationering af medarbejdere, Rådgivning af ledere og medarbejdere.

Konsulent

Inge Fløe Buhl

33703219 IFB@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Rådgivning om virksomhedsoverdragelse og social dumping, herunder arbejdsklausuler. Databeskyttelsesret og styrelsesret.