81-90 af 492 resultater
Chefkonsulent

Christian Budde Opstrup

33703370 CHBO@kl.dk

Fagområder

 • KKR Midtjylland

Arbejdsområde

  o Erhvervsområdet o Klima og grøn omstilling o Social- og specialundervisning o Beskæftigelse o Regional udvikling o Flygtninge

Direktør

Christian Harsløf

4533703690 CHHA@kl.dk

Fagområder

 • Direktion

Arbejdsområde

  Direktør - ansvarsområder, sundhed, ældreområdet samt digitalisering og teknologi

Chefkonsulent

Christian Lamhauge Rasmussen

4533703671 CLRA@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Folkeskolens formål. Folkeskolens fag og indhold. Fælles Mål. Undervisning i folkeskolen. Evaluering i folkeskolen. Udvikling af folkeskolens kvalitet.

Konsulent

Christian Larsen

4533703697 CHLA@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Statistiske analyser af arbejdsgiverpolitiske forhold, bl.a.: - Sygefravær - Praktikpladsindsats - Beskæftigelse

Specialkonsulent

Christian Olkjær-Rohde

4533703250 CHOR@kl.dk

Fagområder

 • Direktionssekretariatet

Arbejdsområde

  - KL's interessevaretagelse overfor Folketinget. - Indgang til KL for partier på Christiansborg. - Direktionsdagsorden og temadrøftelser.

Projektkonsulent

Christina Ellegaard Fich

4533703851 CEFI@kl.dk

Fagområder

 • Center for Klima og Erhverv

Arbejdsområde

  Projekter vedr. affaldsdata

PA for KL's formand

Christina Vester

4533703875 CHVE@kl.dk

Fagområder

 • Direktionssekretariatet

Arbejdsområde

  Betjening af formanden

Personalekonsulent

Christine Bibaud

4533703967 CBIB@kl.dk

Fagområder

 • HR - Ressourcer og Organisation

Arbejdsområde

  Ansat i KL's HR-kontor, hvor jeg varetager interne HR-forhold, herunder - Løn- og personaleadministration - Acubiz Pol”

Konsulent

Cindie Bloch Unger

4533703842 CIBU@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Digital folkeskole og dagtilbud, herunder Aula og læringsplatforme.