71-80 af 451 resultater
Konsulent

Christian Larsen

4533703697 CHLA@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Statistiske analyser af arbejdsgiverpolitiske forhold, bl.a.: - Sygefravær - Praktikpladsindsats - Beskæftigelse

Specialkonsulent

Christian Olkjær-Rohde

4533703250 CHOR@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

Arbejdsområde

  - Bindeled mellem interessevaretagelsen i Beskæftigelse, Integration & Social til Folketinget - Indgang for partierne på Christiansborg - Udvalgssekretær for KL's Socialudvalg.

Konsulent

Christian Roldsgaard Hejlesen

4530896901 CHHE@kl.dk

Fagområder

 • KKR Hovedstaden

Arbejdsområde

  Sekretariatsbetjening af KKR-Hovedstaden, herunder sundheds- og socialområdet.

Konsulent

Christina Bendix

4533703779 CHBE@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed & Ældre

Arbejdsområde

  - Hjemmepleje (hjemmesygepleje) - Ældretilsyn - Friplejeboliger - Styring på ældreområdet - Fremfærd Sundhed og Ældre - Data på ældreområdet

Projektkonsulent

Christina Ellegaard Fich

4533703851 CEFI@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Projekter vedr. affaldsdata

Personalekonsulent

Christine Bibaud

4533703967 CBIB@kl.dk

Fagområder

 • HR

Arbejdsområde

  Ansat i KL's HR-kontor, hvor jeg varetager interne HR-forhold, herunder - Løn- og personaleadministration - Acubiz POL

Student

Christopher Steffensen

4533703540 CHST@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed & Ældre

Arbejdsområde

  Social, sundhed, studentermedhjælper

Konsulent

Claire Stevens-Lekfeldt

4533703929 CLSL@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge & Folkeskole

Arbejdsområde

  - Projektkoordinering - Kommunikation

Chefkonsulent

Claus Bergelius Hvii

4533703816 CLBH@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  Forvaltningsret, kommunalret, miljøret, udbudsret

×

Log ind