71-80 af 461 resultater
Chefkonsulent

Christian Lamhauge Rasmussen

4533703671 CLRA@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Folkeskolens formål. Folkeskolens fag og indhold. Fælles Mål. Undervisning i folkeskolen. Evaluering i folkeskolen. Udvikling af folkeskolens kvalitet.

Konsulent

Christian Larsen

4533703697 CHLA@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Statistiske analyser af arbejdsgiverpolitiske forhold, bl.a.: - Sygefravær - Praktikpladsindsats - Beskæftigelse

Specialkonsulent

Christian Olkjær-Rohde

4533703250 CHOR@kl.dk

Fagområder

 • Direktionssekretariatet

Arbejdsområde

  - KL's interessevaretagelse overfor Folketinget. - Indgang til KL for partier på Christiansborg. - Direktionsdagsorden og temadrøftelser.

Student

Christian Ravn Nielsen

4533703721 CHRN@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Overenskomster og aftaler

Konsulent

Christina Bendix

4533703779 CHBE@kl.dk

Fagområder

 • Center for Sundheds- og Socialpolitik

Arbejdsområde

  - Hjemmepleje (hjemmesygepleje) - Ældretilsyn - Friplejeboliger - Styring på ældreområdet - Fremfærd Sundhed og Ældre - Data på ældreområdet

Projektkonsulent

Christina Ellegaard Fich

4533703851 CEFI@kl.dk

Fagområder

 • Center for Klima og Erhverv

Arbejdsområde

  Projekter vedr. affaldsdata

PA for KL's formand

Christina Vester

4533703875 CHVE@kl.dk

Fagområder

 • Direktionssekretariatet

Arbejdsområde

  Betjening af formanden

Personalekonsulent

Christine Bibaud

4533703967 CBIB@kl.dk

Fagområder

 • HR - Ressourcer og Organisation

Arbejdsområde

  Ansat i KL's HR-kontor, hvor jeg varetager interne HR-forhold, herunder - Løn- og personaleadministration - Acubiz Pol”

Student

Christopher Steffensen

4533703540 CHST@kl.dk

Fagområder

 • Center for Sundheds- og Socialpolitik

Arbejdsområde

  Social, sundhed, studentermedhjælper

×

Log ind