61-70 af 506 resultater
Konsulent

Catrine Granzow Holm

33703703 CAGH@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Rekruttering og kompetencer (Sygeplejersker, SSA, SSH)

  Sundhed

  Kvalitet

   

   

   

   

Konsulent

Catrine Marie Stamm Gravesen

33703505 CMSG@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  FLIS, Økonomi på området for veje, kollektiv trafik og havne, Nationale brugertilfredshedsundersøgelser,

   

Kommunikationskonsulent

Cecilie Nielsen

33703456 CENI@kl.dk

Fagområder

 • Kommunikation

Arbejdsområde

  • Kommunikationsstrategisk rådgivning
  • KL's Kommunikationsdøgn, netværk og temadage
  • Ansvarlig for KL's sociale medier
  • Digital interessevaretagelse
  • Skriver artikler, debatindlæg og laver interviews

Student

Cecilie Tobias-Renstrøm

33703278 CETR@kl.dk

Fagområder

 • Socialpolitik

Arbejdsområde

  Børn og unge med psykiske vanskeligheder.

  Specialuddannelse i borgernær sygepleje.

  Konferencer.

   

   

Student

Cecilie Aavild Rahn

33703530 CEAR@kl.dk

Fagområder

 • Væksthus for ledelse

Arbejdsområde

Student

Charlotte Crockett Jørgensen

33703918 CHCJ@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

Kontorchef

Charlotte Hougaard Clifford

33703312 CHCL@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

Sekretariatschef

Charlotte Iisager Petersen

33703375 CIP@kl.dk

Fagområder

 • Sund by netværket

Arbejdsområde

  Sundhedsfremme og forebyggelse

Kantineassistent

Charlotte Tina Olsen

33703010 CTO@kl.dk

Fagområder

 • Kantine

Arbejdsområde

Student

Charlotte Wagner Brouw Pedersen

33703694 CWBP@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde