61-70 af 525 resultater
Konsulent

Catrine Granzow Holm

33703703 CAGH@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Sundhed

  Kvalitet

  kompetencer

Konsulent

Catrine Marie Stamm Gravesen

33703505 CMSG@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Enheden for Omstilling og Udvikling

Kommunikationskonsulent

Cecilie Nielsen

33703456 CENI@kl.dk

Fagområder

 • Kommunikation

Arbejdsområde

  • Kommunikationsstrategisk rådgivning
  • KL's Kommunikationsdøgn, netværksmøder og temadage
  • Digital interessevaretagelse

Konsulent

Cecilie Smedegaard Madsen

33703618 CSMA@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  • Bedre til ord, tal og IT

  • Ufaglært til faglært

  • Den Kommunale Kompetencefond

Student

Cecilie Tobias-Renstrøm

33703278 CETR@kl.dk

Fagområder

 • Socialpolitik

Arbejdsområde

  Børn og unge med psykiske vanskeligheder.

  Specialuddannelse i borgernær sygepleje.

  Konferencer.

   

   

Konsulent

Cecilie Aavild Rahn

33703530 CEAR@kl.dk

Fagområder

 • Væksthus for ledelse

Arbejdsområde

Chefkonsulent

Charlotte Birkeholm

33703593 CHBI@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Brugerportalsinitiativet

  Dagtilbudsregisteret

  Mere sikkert Børnelogin

Kontorchef

Charlotte Hougaard Clifford

33703312 CHCL@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

Sekretariatschef

Charlotte Iisager Petersen

33703375 CIP@kl.dk

Fagområder

 • Sund by netværket

Arbejdsområde

  Sundhedsfremme og forebyggelse

Chefkonsulent

Charlotte Munksgaard

33703579 CMU@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Borgerservice, helhedsorienteret kontrol (socialt bedrageri), skat, Udbetaling Danmark, folkeregister.