51-60 af 502 resultater
Chefkonsulent

Birgit Lise Andersen

33703612 BILA@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

Regnskabsassistent

Birgit Ostermann

33703310 BIO@kl.dk

Fagområder

 • Økonomi

Arbejdsområde

  Bogholderiopgaver for: KL, GeoDanmark, Sund By Netværk, Væksthus for ledelse/ Lederweb, SPARK,  AUA.

Chefkonsulent

Birgit Øbakke

33703481 BIB@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  EU-interessevaretagelse med primært fokus på EU-institutionerne på følgende fagområder: Udbud, digitalisering, social-  og arbejdsmarkedspolitik. Sekretariatsbetjening af KL's medlemmer af Internationalt udvalg. Projekt "implementering af databeskyttelsesforordningen i kommunerne"

Chefkonsulent

Birgitte Lambrechtsen

23832028 BEL@kl.dk

Fagområder

 • Ledelsessekretariat

Arbejdsområde

  KKR Syddanmarks sekretariat i Haderslev

Specialkonsulent

Bodil Helbech Kleist

33703636 BOHH@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Tal og analyser på sundhedsområdet, socialområdet og ældreområdet.

Chefkonsulent

Brian Bynck Siggaard

33703450 BRS@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

  Kontanthjælp, rådighedsvurdering, dokumentation og analysearbejde , it-understøttelse i jobcentre og ydelseskontor, KYkontanthjælpsprojekt i Kombit

Kontorchef

Brit Buchhave

33703059 BRBU@kl.dk

Fagområder

 • Ledelsessekretariat

Arbejdsområde

  Jeg er overordnet ansvarlig for ledelsessekretariatet. Fagligt beskæftiger jeg mig især med fovaltningspolitik, politisk ledelse og udvikling af det lokale repræsentative demokrati.

Student

Camilla Nordby

33703590 CANO@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

Student

Camilla Pomiklo Røpke

33703547 CAPR@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde