51-60 af 501 resultater
Chefkonsulent/Teamleder

Berit Mathiesen

33703727 BEM@kl.dk

Fagområder

 • Teknik og Miljø

Arbejdsområde

  Planloven.

Konsulent

Bertram Voss

33703039 BEVO@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Generel interessevaretagelse på børne og ungeområdet med særlig fokus på

  - Folkeskolen

   

  - Ledelse og styring

   

  - Kommunikation og presse

   

   

Programleder

Beth Tranberg

33703064 BETR@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Programledelse af indsatsområder, der skal understøtte kommunernes opgave med at få fokus på informationssikkerhed. Implementering og udmøntning af Cyber- og informationssikkerhed i Sundhedssektoren.

Regnskabsassistent

Birgit Ostermann

33703310 BIO@kl.dk

Fagområder

 • Økonomi

Arbejdsområde

  Bogholderiopgaver for: KL, GeoDanmark, Sund By Netværk, Væksthus for ledelse/ Lederweb, SPARK,  AUA.

Chefkonsulent

Birgit Øbakke

33703481 BIB@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  EU-interessevaretagelse med primært fokus på EU-institutionerne på følgende fagområder: Udbud, digitalisering, social-  og arbejdsmarkedspolitik. Sekretariatsbetjening af KL's medlemmer af Internationalt udvalg. Projekt "implementering af databeskyttelsesforordningen i kommunerne"

Chefkonsulent

Birgitte Lambrechtsen

23832028 BEL@kl.dk

Fagområder

 • Sekretariat, Ledelse og Forvaltningspolitik

Arbejdsområde

  KKR Syddanmarks sekretariat i Haderslev

Chefkonsulent

Bjarne Voigt Hansen

33703844 BJVH@kl.dk

Fagområder

 • KLK

Arbejdsområde

  Ledelse og rekruttering

Specialkonsulent

Bodil Helbech Kleist

33703636 BOHH@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Tal og analyser på sundhedsområdet, socialområdet og ældreområdet.

Chefkonsulent

Brian Bynck Siggaard

33703450 BRS@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

  Kontanthjælp, rådighedsvurdering, dokumentation og analysearbejde , it-understøttelse i jobcentre og ydelseskontor, KYkontanthjælpsprojekt i Kombit