51-60 af 525 resultater
Chefkonsulent

Birgit Øbakke

33703481 BIB@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  EU-interessevaretagelse med primært fokus på EU-institutionerne på følgende fagområder: Udbud, digitalisering, social-  og arbejdsmarkedspolitik. Sekretariatsbetjening af KL's medlemmer af Internationalt udvalg. Projekt "implementering af databeskyttelsesforordningen i kommunerne"

Chefkonsulent

Birgitte Lambrechtsen

23832028 BEL@kl.dk

Fagområder

 • Ledelsessekretariat

Arbejdsområde

  KKR Syddanmarks sekretariat i Haderslev

Specialkonsulent

Bodil Helbech Kleist

33703636 BOHH@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Tal og analyser på sundhedsområdet, socialområdet og ældreområdet.

Chefkonsulent

Brian Bynck Siggaard

33703450 BRS@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

  Kontanthjælp, rådighedsvurdering, dokumentation og analysearbejde , it-understøttelse i jobcentre og ydelseskontor, KYkontanthjælpsprojekt i Kombit

Kontorchef

Brit Buchhave

33703059 BRBU@kl.dk

Fagområder

 • Ledelsessekretariat

Arbejdsområde

  Jeg er overordnet ansvarlig for ledelsessekretariatet. Fagligt beskæftiger jeg mig især med fovaltningspolitik, politisk ledelse og udvikling af det lokale repræsentative demokrati.

Student

Camilla Nordby

33703590 CANO@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

Student

Caroline Cyrill Mogensen

33703695 CACM@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Den Kommunale Kompetencefond

  Tryghedspuljen

Leder af Innovations-og Teknologienheden

Caroline Hegelund

33703311 CHJ@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Ansvarlig for Innovations-og Teknologienheden. Enheden skal understøtte digital transformation i kommunerne. Konkret ved at 1) Identificere modne og nye teknologier med relevans for kommunerne  2) Understøtte udbredelse og implementering af modne teknologier  3) Understøtte test af nye teknologier og innovation på forretningsområderne  4) Drive et videncenter for digitalisering og teknologi 

Praktikant

Caroline Wagner Agerholm

33703830 CAWA@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Folkeskole