41-50 af 506 resultater
Chefsekretær

Annika Rosendal

33703120 ARN@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

  Sekretær, personaleadministration, udvalgssekretær for Kultur-, Erhverv- og Planudvalget

Fuldmægtig

Ann-Sofie Malmsjö

33703821 ASM@kl.dk

Fagområder

 • Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Arbejdsområde

Student

Ask Juncker Harsløf

33703370 AJUH@kl.dk

Fagområder

 • Sekretariat, Ledelse og Forvaltningspolitik

Arbejdsområde

  Digitalisering

  Energi

  Servicemål

Student

Asta Hvidtfeldt Jensen

33703638 ASHJ@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

Specialkonsulent

Astrid C. Jensen-Kanstrup

33703522 ACJ@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Borgerrettet forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, kræftrehabilitering, KL's Forebyggelsespris, KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum

Grafiker

Barbara Clemmensen

33703266 BAC@kl.dk

Fagområder

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Arbejdsområde

  Grafiker på Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Chefkonsulent

Bente Hammer

33703473 BHM@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  • Arbejdsgiverforhold og overenskomstforhandlinger

  • Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

  • Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg,

  • Samarbejdsregler

  • Tillidsrepræsentantsregler

Personalekonsulent

Bente Skovlund

33703131 BSK@kl.dk

Fagområder

 • HR

Arbejdsområde

  KL's egne stillingsannoncer, rekruttering til KL, introduktionsprogrammer for nyansatte i KL, testautoriseret i People Test Systems produkter, certificeret som Executive Coach.
  Tovholder for KL's konferencenetværk.

Chefkonsulent/Teamleder

Berit Mathiesen

33703727 BEM@kl.dk

Fagområder

 • Teknik og Miljø

Arbejdsområde

  Planloven.

Konsulent

Bertram Voss

33703039 BEVO@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Generel interessevaretagelse på børne og ungeområdet med særlig fokus på

  - Folkeskolen

   

  - Ledelse og styring

   

  - Kommunikation og presse