41-50 af 526 resultater
Student

Asta Hvidtfeldt Jensen

33703638 ASHJ@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

Specialkonsulent

Astrid C. Jensen-Kanstrup

33703522 ACJ@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Borgerrettet forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, kræftrehabilitering, KL's Forebyggelsespris, KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum

Grafiker

Barbara Clemmensen

33703266 BAC@kl.dk

Fagområder

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Arbejdsområde

  Grafiker på Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Chefkonsulent

Bente Hammer

33703473 BHM@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  • Arbejdsgiverforhold og overenskomstforhandlinger

  • Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

  • Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg,

  • Samarbejdsregler

  • Tillidsrepræsentantsregler

Personalekonsulent

Bente Skovlund

33703131 BSK@kl.dk

Fagområder

 • HR

Arbejdsområde

  KL's egne stillingsannoncer, rekruttering til KL, introduktionsprogrammer for nyansatte i KL, testautoriseret i People Test Systems produkter, certificeret som Executive Coach.
  Tovholder for KL's konferencenetværk.

Chefkonsulent

Berit Mathiesen

33703727 BEM@kl.dk

Fagområder

 • Teknik og Miljø

Arbejdsområde

  Planloven.

Konsulent

Bertram Voss

33703039 BEVO@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Børne- og ungeområdet herunder bl.a.

  - Digitalisering og teknologi i dagtilbud og skoler

  - Presse og kommunikation

  - Nordiske samarbejder

   

Programleder

Beth Tranberg

33703064 BETR@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Programledelse af indsatsområder, der skal understøtte kommunernes opgave med at få fokus på informationssikkerhed. Implementering og udmøntning af Cyber- og informationssikkerhed i Sundhedssektoren.

Regnskabsassistent

Birgit Ostermann

33703310 BIO@kl.dk

Fagområder

 • Økonomi

Arbejdsområde

  Bogholderiopgaver for: KL, GeoDanmark, Sund By Netværk, Væksthus for ledelse/ Lederweb, SPARK,  AUA.

Chefkonsulent

Birgit Øbakke

33703481 BIB@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  EU-interessevaretagelse med primært fokus på EU-institutionerne på følgende fagområder: Udbud, digitalisering, social-  og arbejdsmarkedspolitik. Sekretariatsbetjening af KL's medlemmer af Internationalt udvalg. Projekt "implementering af databeskyttelsesforordningen i kommunerne"