41-50 af 515 resultater
Konsulent

Asbjørn William Ammitzbøll Flûgge

33703061 AWAF@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

   

   

Specialkonsulent

Astrid C. Jensen-Kanstrup

33703522 ACJ@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Ledelsesudvikling og lederuddannelse, understøttelse af tværgående udvikling og samarbejde, understøttelse af innovative processer, strategisk kommunikation, anerkendende kommunikation, processtyring og -tilrettelæggelse

  kommunikation og retorik, relationelle kompetencer, proces- og projektdesign, hverdagssociologi, mangfoldighedsledelse, etablering af fælles faglighed, samarbejde, konflikthåndtering, arbejdspladskultur, kulturændinger, coaching og narrative samtaleteknikker

Specialkonsulent

Astrid Helene Hansen

33703128 ASJ@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Aktindsigt i KL

Grafiker

Barbara Clemmensen

33703266 BAC@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Grafiker på Nyhedsmagasinet Danske KommunerGrafiker på Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Chefkonsulent

Bente Hammer

33703473 BHM@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, arbejdsgiverforhold og overenskomstforhandlinger

  Interessevaretagelse ift. kommunernes arbejdsgivervirksomhed med hensyn til samarbejdssystemer og tillidsrepræsentanter

  AC tillidsrepræsentant i KL

  Formand for KLIK

Personalekonsulent

Bente Skovlund

33703131 BSK@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  KL's egne stillingsannoncer, rekruttering til KL, introduktionsprogrammer for nyansatte i KL, testautoriseret i People Test Systems produkter, certificeret som Executive Coach.
  Tovholder for KL's konferencenetværk.

Chefkonsulent

Berit Mathiesen

33703727 BEM@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Planloven.

  Planloven og planlovsrevisionen. Digitalisering af planer. Planlægning i et åbne land. Kystplanlægning og kystturisme. Lokalplanlægning og kommuneplanlægning.

Konsulent

Bertram Voss

33703039 BEVO@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Børne- og ungeområdet herunder bl.a.

  - Digitalisering og teknologi i dagtilbud og skoler

  - Presse og kommunikation

  - Nordiske samarbejder

   

}