41-50 af 451 resultater
Chefkonsulent

Astrid Christine Jensen-Kanstrup

4533703522 ACJ@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed & Ældre

Arbejdsområde

  - Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme - Den kommunale sundhedspleje - De kommunale tandplejeordninger - Social ulighed i sundhed - KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum

Konsulent

Astrid Kristensen

4533703946 ALKR@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed & Ældre

Arbejdsområde

  Sundhedsområdet Almen praksis Vederlagsfri fysioterapi Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Student

Astrid Ødegaard Nielsen

4533703580 ASNI@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Student i Grund- og Geodata; GeoFA; KIG; Gode cykeldata til alle

Konsulent

August Frisenberg Buhl

4533703571 AUFB@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Økonomi på beskæftigelses- og overførselsområdet.

Student

Benjamin Toftkær Njri

4533703732 BETO@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

Arbejdsområde

  Student i Center for Sundheds- og Socialpolitik

Specialkonsulent

Bertram Voss

4533703039 BEVO@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge & Folkeskole

Arbejdsområde

  - Børne- og ungeområdet - Folkeskolen - Ledelse og styring på børne- og ungeområdet

Programleder

Beth Tranberg

4533703064 BETR@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering & Teknologi

Arbejdsområde

  Cyber- og informationssikkerhed

Regnskabsassistent

Birgit Ostermann

4533703310 BIO@kl.dk

Fagområder

 • Økonomi

Arbejdsområde

  Bogholderiopgaver for : KL, Køreprøvebooking, GeoDanmark, Sund By Netværket, Væksthus for Ledelse/ Lederweb, Spark, AUA og Kvalitetsudviklingspuljen. Controling af Acubiz.

Chefkonsulent

Birgit Øbakke

4533703481 BIB@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  - EU-interessevaretagelse - Det europæiske Regionsudvalg - Europaråds kongres for lokale og regionale myndigheder - ILO - Sekretariatsbetjening af KL's Internationale udvalg

×

Log ind