41-50 af 501 resultater
Chefkonsulent

Annie Bekke Kjær

33703758 ANBK@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  SKAT

  Kontrol med sociale ydelser

  KL og KOMBIT samarbejde

Chefsekretær

Annika Rosendal

33703120 ARN@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

  Sekretær, personaleadministration, udvalgssekretær for Kultur-, Erhverv- og Planudvalget

Fuldmægtig

Ann-Sofie Malmsjö

33703821 ASM@kl.dk

Fagområder

 • Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Arbejdsområde

Student

Ask Juncker Harsløf

33703370 AJUH@kl.dk

Fagområder

 • Sekretariat, Ledelse og Forvaltningspolitik

Arbejdsområde

  Digitalisering

  Energi

  Servicemål

Student

Asta Hvidtfeldt Jensen

33703638 ASHJ@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

Specialkonsulent

Astrid C. Jensen-Kanstrup

33703522 ACJ@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Borgerrettet forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, kræftrehabilitering, KL's Forebyggelsespris, KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum

Grafiker

Barbara Clemmensen

33703266 BAC@kl.dk

Fagområder

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Arbejdsområde

  Grafiker på Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Personalekonsulent

Bente Skovlund

33703131 BSK@kl.dk

Fagområder

 • HR

Arbejdsområde

  KL's egne stillingsannoncer, rekruttering til KL, introduktionsprogrammer for nyansatte i KL, testautoriseret i People Test Systems produkter, certificeret som Executive Coach.
  Tovholder for KL's konferencenetværk.