31-40 af 501 resultater
Chefkonsulent

Anne Marie Ladefoged

33703354 ANML@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Rådgivning, fortolkning og fohandling af aftaler og overenskomster inden for følgende områder:

  • socialpædagoger og socialpædagogiske personale ved døgninstitutioner mv.

  • omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

  • undervisningsområdet

  • ferie

Fuldmægtig

Anne Olsen

33703313 AOL@kl.dk

Fagområder

 • Økonomi

Arbejdsområde

  Acubiz Medarbejder, KL's intranet, DSB Erhverv, Refusion Teach First

Specialkonsulent

Anne Rose Petersen

33703347 ANRP@kl.dk

Fagområder

 • HR

Arbejdsområde

  Ansat i KL's HR-kontor. Spørg mig om medarbejderforhold for KL's ansatte, herunder bl.a.:

  Personalegoder, Klimamålinger, ledelsesevalueringer, engangsvederlag/lønforhandlinger, samarbejdsråd/arbejdsmiljø, kompetenceudvikling/MUS/LUS, overenskomstforhandlinger og individuel/kollektiv personalejura.

   

   

Chefkonsulent

Anne Rovsing

33703691 ANRO@kl.dk

Fagområder

 • KLK

Arbejdsområde

  Specialiserede børneområde og voksenområde

Chefkonsulent

Anne Steffensen

33703843 ANST@kl.dk

Fagområder

 • KLK

Arbejdsområde

  Konsulentopgaver i kommunerne, fx indenfor økonomi, ledelse, skole-dagtilbud mm

Chefkonsulent / Teamleder

Annemette S. Frost

33703477 ASF@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  EU-interessevaretagelse, KLs Internationale Udvalg. Regionsudvalget og andre internationale fora.

Konsulent

Anne-Sofie Fischer Petersen

33703700 ASFP@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Det nære sundhedsvæsen

Specialkonsulent

Anne-Sofie Thomsen

33703256 ASTH@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Servicedesign, Programmet for Sammenhængende Digital Borgerservice

Konsulent

Annette Laursen

33703864 ALAU@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Kommunikation og udbredelse, INFO for rammearkitekturen og arrangementsafvikling.