31-40 af 515 resultater
Specialkonsulent

Anne Rose Petersen

33703347 ANRP@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  HR - spørg mig om:

  Klimamålinger/ledelsesevalueringer, engangsvederlag/lønforhandlinger, samarbejdsråd/arbejdsmiljø, kompetenceudvikling/MUS/LUS, overenskomstforhandlinger, individuel/kollektiv personalejura og HR-relaterede forhold i øvrigt

   

   

Student

Anne Sofie Helving

33703278 SOHE@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Social og sundhed

   

   

   

   

Økonomisk konsulent

Anne-Marie Sonne Schrøder

33703813 AMJ@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  lønstatistik, personalestatistik, personaleomsætning, lønspredningsstatistik, kursus i Lokale Løndata mv.

Chefkonsulent / Teamleder

Annemette S. Frost

33703477 ASF@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  EU-interessevaretagelse, KLs Internationale Udvalg

  Jura og EU. EU-interessevaretagelse

Specialkonsulent

Anne-Sofie Thomsen

33703256 ASTH@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Servicedesign

Administrativ Medarbejder

Annette Laursen

33703309 ALAU@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

Chefkonsulent

Annie Bekke Kjær

33703758 ANBK@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  SKAT

  Kontrol med sociale ydelser

  KL og KOMBIT samarbejde

  SKAT

  Kontrol med sociale ydelser

  KL og KOMBIT samarbejde

Chefsekretær

Annika Rosendal

33703120 ARN@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Sekretær

  Diverse opgaver i kontoret

Direktør

Arne Eggert

33703093 AREG@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  – Tegner KL indadtil og udadtil på børn, undervisning og uddannelse

  – Folkeskolen

  – Børn/dagtilbud

  – Uddannelsespolitik

  – Integration vedr. børn og unge

  – Radikalisering

  – Socialområdet (børn og unge)

  – Velfærdsteknologi

  Direktøransvar:

  – Børn og Folkeskole

   

  Udvalg:

  – Børne- og Undervisningsudvalget

  – Socialudvalget (Børn og unge)

}