21-30 af 449 resultater
Specialkonsulent

Anne Andersen

4521385619 ADR@kl.dk

Fagområder

 • KKR Sjælland

Arbejdsområde

  Sekretariatsbetjening af KKR Sjælland og KKR Sjællands formandskab. Sociale rammeaftaler, uddannelsesområdet, beskæftigelse

SPARK konsulent

Anne Brock-Jørgensen

33703370 ANBJ@sparkweb.dk

Fagområder

 • SPARK

Arbejdsområde

  Konsulent i SPARK - samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne

Chefkonsulent

Anne Færge Bork

4533703778 AFB@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  Rådgivning inden for ansættelses- og arbejdsret herunder afskedigelse og bortvisning af overenskomstansatte. Særlige områder: Diskrimination, tillidsrepræsentanter, brud på aftaler og overenskomster, elever, masseafskedigelser, kontrolforanstaltninger, kutymer, vilkårsændringer, arbejdsnedlæggelser, forældelse, helbredsoplysningsloven, offentligt ansattes ytringsfrihed

Chefkonsulent

Anne Kathrine Fjord-Marschall

4533703797 AKF@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering & Teknologi

Arbejdsområde

  - Koordinering af det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering - ØA vedr. digtialiseirng - Digtialisering på sundhedsområdet

Chefkonsulent

Anne Ley

4533703264 ANLE@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Kommunernes indkøb Ny fælleskommunal indkøbsstrategi Bæredygtigt indkøb E-handel

Chefsekretær

Anne Louise Corell

4533703742 ANLC@kl.dk

Fagområder

 • IT-Arkitektur & Standarder

Arbejdsområde

  Chefsekretær for kontorchef Ghita Thiesen Koordinering og arrangementsplanlægning, it-arkitekturrådet, ITKU, personaleadministration, administrativ ledelsessupport, økonomi og budget opgaver, ad hoc opgaver

Chefkonsulent

Anne Marie Ladefoged

4533703354 ANML@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  - Overenskomster på det specialpædagogiske område- - Overenskomster på undervisningsområdet - Videregående uddannelser, herunder pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Student

Anne Therese Kjølbye Zinckernagel

4533703701 ATKZ@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Student i Økonomisk Politisk Center

EU-Teamleder/Chefkonsulent

Annemette S. Frost

4533703477 ASF@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  - EU-interessevaretagelse - KL's Internationale udvalg - EU's Regionsudvalg - CEMR - den europæiske kommuneforening

×

Log ind