21-30 af 526 resultater
Specialkonsulent

Anne Birgitte Dyhrberg- Nørregaard

33703713 ABDN@kl.dk

Fagområder

 • Sekretariat, Ledelse og Forvaltningspolitik

Arbejdsområde

  Forvaltningspolitik og politisk ledelse

   

Chefkonsulent

Anne Færge Bork

33703778 AFB@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Rådgivning inden for ansættelsesret herunder afskedigelser og bortvisning af overenskomstansatte, ansættelsesretlig "særlovgivning" herunder ligebehandling og forskelsbehandling, kollektiv arbejdsret, arbejdsnedlæggelser og forvaltningsret

Specialkonsulent

Anne Ipsen

33703648 ANIP@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Kommunalret,

  Styrelsesret og

  Vederlagsregler.

Chefkonsulent

Anne Kathrine Fjord

33703797 AKF@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Fællesoffentlig samarbejder om digitalisering

Specialkonsulent

Anne Ley

33703264 ANLE@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Indkøb, fælleskommunal indkøbsstrategi, det fællesoffentlige arbejde på indkøbsområdet

Chefkonsulent

Anne Marie Ladefoged

33703354 ANML@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Rådgivning, fortolkning og fohandling af aftaler og overenskomster inden for følgende områder:

  • socialpædagoger og socialpædagogiske personale ved døgninstitutioner mv.

  • omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

  • undervisningsområdet

  • ferie

Fuldmægtig

Anne Olsen

33703313 AOL@kl.dk

Fagområder

 • Økonomi

Arbejdsområde

  Ledertræf og økonomi for KKR og Ledelsessekretariatet.

Specialkonsulent

Anne Rose Petersen

33703347 ANRP@kl.dk

Fagområder

 • HR

Arbejdsområde

  Ansat i KL's HR-kontor. Spørg mig om medarbejderforhold for KL's ansatte, herunder bl.a.:

  Personalegoder, Klimamålinger, ledelsesevalueringer, engangsvederlag/lønforhandlinger, samarbejdsråd/arbejdsmiljø, kompetenceudvikling/MUS/LUS, overenskomstforhandlinger og individuel/kollektiv personalejura.