21-30 af 507 resultater
Konsulent

Anne Andersen

21385619 ADR@kl.dk

Fagområder

 • Ledelsessekretariat

Arbejdsområde

  sociale rammeaftaler, uddannelsesområdet, beskæftigelse

Chefkonsulent

Anne Færge Bork

33703778 AFB@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Rådgivning inden for ansættelsesret herunder afskedigelser og bortvisning af overenskomstansatte, ansættelsesretlig "særlovgivning" herunder ligebehandling og forskelsbehandling, kollektiv arbejdsret, arbejdsnedlæggelser og forvaltningsret

Specialkonsulent

Anne Kathrine Fjord

33703797 AKF@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Fællesoffentlig samarbejder om digitalisering

Specialkonsulent

Anne Ley

33703264 ANLE@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Indkøb, fælleskommunal indkøbsstrategi, det fællesoffentlige arbejde på indkøbsområdet

Chefkonsulent

Anne Marie Carstens

33703971 ANMC@kl.dk

Fagområder

 • Teknik og Miljø

Arbejdsområde

  Digitalisering på Teknik & Miljø området
  Koordinator af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020


  GD3 (vand) 
  GD4 (højdemodel, frie grunddata)
  Geodata
  Danmarks Miljøportal
  FODS 8.3 - Overfladevandsdatabase VanDa
  Fællesoffentlige data
  Ny systemunderstøttelse til GeoDanmark

   

   

   

Chefkonsulent

Anne Marie Ladefoged

33703354 ANML@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Rådgivning, fortolkning og fohandling af aftaler og overenskomster inden for følgende områder:

  • socialpædagoger og socialpædagogiske personale ved døgninstitutioner mv.

  • omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

  • undervisningsområdet

  • ferie

Fuldmægtig

Anne Olsen

33703313 AOL@kl.dk

Fagområder

 • Ledelsessekretariat

Arbejdsområde

  Ledertræf og økonomi for KKR og Ledelsessekretariatet.

Specialkonsulent

Anne Rose Petersen

33703347 ANRP@kl.dk

Fagområder

 • HR

Arbejdsområde

  HR - spørg mig om:

  Klimamålinger/ledelsesevalueringer, engangsvederlag/lønforhandlinger, samarbejdsråd/arbejdsmiljø, kompetenceudvikling/MUS/LUS, overenskomstforhandlinger, individuel/kollektiv personalejura og HR-relaterede forhold i øvrigt