21-30 af 515 resultater
Konsulent

Anne Andersen

21385619 ADR@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  sociale rammeaftaler, uddannelsesområdet, beskæftigelse

Chefkonsulent

Anne Færge Bork

33703778 AFB@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Rådgivning inden for ansættelsesret herunder afskedigelser og bortvisning af overenskomstansatte, ansættelsesretlig "særlovgivning" herunder ligebehandling og forskelsbehandling, kollektiv arbejdsret, arbejdsnedlæggelser og forvaltningsret

Specialkonsulent

Anne Kathrine Fjord

33703797 AKF@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Fællesoffentlig samarbejder om digitalisering

  Koordinering af KLs arbejde i fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, fællesoff. support til komponenter, nyt digtial undersøttelse af valgprocessen mv

Specialkonsulent

Anne Ley

33703264 ANLE@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Indkøb, fælleskommunal indkøbsstrategi, det fællesoffentlige arbejde på indkøbsområdet

Chefkonsulent

Anne Marie Carstens

33703971 ANMC@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Digitalisering på Teknik & Miljø området
  Koordinator af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020


  GD3 (vand) 
  GD4 (højdemodel, frie grunddata)
  Geodata
  Danmarks Miljøportal
  FODS 8.3 - Overfladevandsdatabase VanDa
  Fællesoffentlige data
  Ny systemunderstøttelse til GeoDanmark

   

   

   

Fuldmægtig

Anne Olsen

33703313 AOL@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Ledertræf og økonomi for KKR og Ledelsessekretariatet.

}