201-210 af 450 resultater
Sekretær

Katrine Friis

4533703942 KAFI@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Udvalgsbetjening - Sundheds- og Ældreudvalget. (SÆU) Faktura og økonomi for Sundhed og Ældre (Kontor 45) Praktisk koordinator på Ældrekonferencen og Sundhedskonferencen.

Student

Katrine Homaa Petersen

4533703783 KAHP@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Student i arbejdsgiverpolitiskcenter - tilknyttet børn, undervisning og teknisk overenskomstteam

Konsulent

Katrine Liebst

4533703439 KALI@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  - Kontrolområdet - Kontrolforum - Kørekortområdet - NemID

Chefkonsulent

Katrine Nørtoft Magelund

4533703548 KANM@kl.dk

Fagområder

 • Center for Sundheds- og Socialpolitik

Arbejdsområde

  Det specialiserede socialområde Tværkommunalt samarbejde Ledernetværk voksensocialområdet Social frivillighed

Vicekontorchef

Ken Rindsig

4533703251 KNR@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Fællesoffentlig og fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fællesoffentligt og fælleskommunal styregruppearbejde Økonomiaftale (digital del) Tværoffentligt, digitalt samarbejde generelt Samarbejde med KOMBIT

Konsulent

Kent Nygaard Højlund

4533703937 KENH@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Politisk Center

Arbejdsområde

  Sundhed

Workflowkonsulent

Kirsten Hede Jensen

4533703290 KDJ@Kommuneforlaget.dk

Fagområder

 • Kommuneforlaget

Arbejdsområde

  Udvikling og opdatering af KL's blanketsamling Udsendelse af BlanketNyt og blanketter Support vedr. blanketter

Konsulent

Kirstine Erreboe Hougaard Lieberkind

4533703782 KIH@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  - Den Kommunale Kompetencefond - Tryghedspuljen - Fuldtid - Kompetenceudvikling

Konsulent

Kirstine Finnemann

4533703862 KIFI@kl.dk

Fagområder

 • Direktionssekretariatet

Arbejdsområde

  Bestyrelsens strategi 2022-2026, Velfærd i det lange lys (borgerprojekt), Kommunalpolitisk Topmøde, KL-Forum, Aktindsigt

×

Log ind