191-200 af 450 resultater
Specialkonsulent

Karen Karlsson Eriksen

4533703859 KAE@kl.dk

Fagområder

 • Center for Sundheds- og Socialpolitik

Arbejdsområde

  Center for Forebyggelse i praksis Projekt Børneliv i sund balance Sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne Sundhedspolitik - udvikling og evaluering Implementering af vidensbasede indsatser

Chefkonsulent

Karen Marie Myrndorff

4533703489 KMM@kl.dk

Fagområder

 • Center for Sundheds- og Socialpolitik

Arbejdsområde

  Ældre- og Sundhedsområdet

Chefkonsulent

Karin Hoffmann-Hansen

4533703261 KAHH@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Databeskyttelsesret Forvaltningsret Aktindsigt Kommunalret Retssager på socialområdet (børnesager)

Student

Karin Qvist Kaasgaard

4533703777 KAQK@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og teknologi

Arbejdsområde

  Digitalisering og teknologi Borgerservice¨ Student

SPARK konsulent

Karin Thomassen

33703370 KATH@kl.dk

Fagområder

 • SPARK

Arbejdsområde

  SPARK Psykisk arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser TRIO & MED-udvalg rejsehold

Kontorelev

Karina Ingeborg Larsen

4533703539 KILA@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Kontorelev

Kontorchef

Karoline Amalie Steen

4533703236 KAAS@kl.dk

Fagområder

 • Center for Klima og Erhverv

Arbejdsområde

  Erhverv- og turisme Kultur- og fritid Landdistriktspolitik Grøn genopretning FNs verdensmål Grøn erhvervspolitik

Konsulent

Karoline Grønbæk Hansen

4533703365 KAGH@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Uddannelsesområdet

Studentermedhjælper

Kasper Andersen

4533703991 KAAN@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Studentermedhjælper - Digitalisering & teknologi

Konsulent

Katarina E. Huusmann

4533703531 KAHU@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

×

Log ind