191-200 af 448 resultater
Kontorchef

Karoline Amalie Steen

4533703236 KAAS@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Erhverv- og turisme Kultur- og fritid Landdistriktspolitik Grøn genopretning FNs verdensmål Grøn erhvervspolitik

Specialkonsulent

Karoline Grønbæk Hansen

4533703365 KAGH@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge & Folkeskole

Arbejdsområde

  Uddannelsesområdet

Studentermedhjælper

Kasper Andersen

4533703991 KAAN@kl.dk

Fagområder

 • IT-Arkitektur & Standarder

Arbejdsområde

  Studentermedhjælper - Digitalisering & teknologi

Konsulent

Kasper Nordborg Kiær

4533703366 KANK@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge & Folkeskole

Arbejdsområde

  Folkeskole Skole-/dagbehandling

Konsulent

Katarina E. Huusmann

4533703531 KAHU@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

Konsulent

Katrine Liebst

4533703439 KALI@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering & Teknologi

Arbejdsområde

  - Kontrolområdet - Kontrolforum - Kørekortområdet - NemID

Chefkonsulent

Katrine Nørtoft Magelund

4533703548 KANM@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

Arbejdsområde

  Det specialiserede socialområde Tværkommunalt samarbejde Ledernetværk voksensocialområdet Social frivillighed

Vicekontorchef

Ken Rindsig

4533703251 KNR@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering & Teknologi

Arbejdsområde

  Fællesoffentlig og fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fællesoffentligt og fælleskommunal styregruppearbejde Økonomiaftale (digital del) Tværoffentligt, digitalt samarbejde generelt Samarbejde med KOMBIT

Workflowkonsulent

Kirsten Hede Jensen

4533703290 KDJ@Kommuneforlaget.dk

Fagområder

 • Kommuneforlaget

Arbejdsområde

  Udvikling og opdatering af KL's blanketsamling Udsendelse af BlanketNyt og blanketter Support vedr. blanketter

×

Log ind