11-20 af 515 resultater
Student

Anders Mayland Larsen

33703202 AMAL@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Analyse, design, udvikling og test af analyserapporter i FLIS, samt udvikling af metoder til kvalitetssikring af data.

Chefkonsulent

Anders Windinge

33703544 ANW@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Koordinering af økonomistyringsindsats, administrationspolitik, faseopdelt budgetlægning, anlæg og anlægsstyring, økonomien på forsyningsområderne, økonomien på beredskabsområdet, de kommunale låne- og deponeringsregler, kommunernes likviditet, kommunale betalinger, garantistillelse og garantiprovision

Student

Andreas Javier Lei Baastrup

33703370 AJLB@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Praktisk og faglig sparring på konsulentprojekter.

  Nyhededer, IT, praktisk og faglig sparring, dokumentation, statistik

Konsulent

Andreas Schløer Madsen

33703153 ANSM@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Sekretær for Socialudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget samt Kontaktudvalget for Social og Sundhed.

   

  KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum.  

Konsulent

Andy Schultz Kristensen

33703267 AKN@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Velfærdsteknologi
  - Det velfærdsteknologiske landkort
  - Koordination med digitaliseringsstyrelsen ift. udbredelse af digitale velfærdsløsninger samt serviceeftersyn på udbredelse af digitale velfærdsløsninger
  - KL's hjælpemiddelarbejdsgruppen
  - Juridiske barrierer og udfordringer på det velfærdsteknologiske område
  - Netværksmøder

  Velfærdsteknologi
  - Det velfærdsteknologiske landkort
  - Koordination med digitaliseringsstyrelsen ift. udbredelse af digitale velfærdsløsninger samt serviceeftersyn på udbredelse af digitale velfærdsløsninger
  - KL's hjælpemiddelarbejdsgruppen
  - Juridiske barrierer og udfordringer på det velfærdsteknologiske område
  - Intern økonomi på de digitale projekter i social og sundhed

Specialkonsulent

Anna Ballan

33703425 ANNB@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Integration, danskuddannelse

Specialkonsulent

Anna Gillett

33703242 ANGI@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Socialområdet 

  Socialpsykiatri

  Styring og samarbejde på tværs i psykiatrien

  Selvmordsforebyggelse

  Veteranpolitik

  Handicap- og Psykiatrikonferencen

  Betjening af Socialudvalget

}