11-20 af 501 resultater
Chefkonsulent

Anders Christian Dyhr

33703508 ACD@kl.dk

Fagområder

 • Sekretariat, Ledelse og Forvaltningspolitik

Arbejdsområde

  Kommunalpolitisk Topmøde, Folkemødet på Bornholm, Kattegatkurser for nye kommunalpolitikere, Forum for Offentlig Topledelse

Chefkonsulent

Anders Christiansen

33703411 ACH@kl.dk

Fagområder

 • Teknik og Miljø

Arbejdsområde

  Bæredygtig grøn omstilling:

  Forsyningssektor

  Affald og ressourcer

  Cirkulær økonomi

  Verdensmål og resiliens

  Redningsberedskab

  Miljøjura

Chefkonsulent

Anders Lillienfryd Holte

33703361 ALH@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Digitale Kompetencer, Forretningsarkitektur, Procesoptimering, Lean, Kanalstrategi, Borgerbetjeningsstrategi, Businesscase, Digital Post, Næste generation Digital Post, Fremfærd, Overenskomstprojekter, Digitaliseringstræf, Digitaliseringsmesse, Konsulentopgaver

Chefkonsulent

Anders Windinge

33703544 ANW@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Koordinering af økonomistyringsindsats, administrationspolitik, faseopdelt budgetlægning, anlæg og anlægsstyring, økonomien på forsyningsområderne, økonomien på beredskabsområdet, de kommunale låne- og deponeringsregler, kommunernes likviditet, garantistillelse og garantiprovision

Student

Andrea B Martinsen

33703679 AMAR@kl.dk

Fagområder

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Arbejdsområde

Bachelor

Andreas Hohwy Pallesen

33703719 ANHP@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Omstillings- og Udviklingsenheden

Specialkonsulent

Andreas Schloer Madsen

33703153 ANSM@kl.dk

Fagområder

 • Socialpolitik

Arbejdsområde

  Sekretær for Socialudvalget samt Kontaktudvalget for Social og Sundhed.

   

  KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum.  

Praktikant

Andreas Sørup Holm

33703370 ASHO@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

Konsulent

Andy Schultz Ketils Kristensen

33703267 AKN@kl.dk

Fagområder

 • Socialpolitik

Arbejdsområde

  Velfærdsteknologi
  - Det velfærdsteknologiske landkort
  - Koordination med digitaliseringsstyrelsen ift. udbredelse af digitale velfærdsløsninger samt serviceeftersyn på udbredelse af digitale velfærdsløsninger
  - KL's hjælpemiddelarbejdsgruppen
  - Juridiske barrierer og udfordringer på det velfærdsteknologiske område
  - Velfærdsteknologiske netværksmøder

Chefsekretær

Anja Lønbo

33703497 ALB@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  ..