161-170 af 451 resultater
Konsulent

Jens Gottlieb

4533703931 JEGO@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Del af centrets Team Grund- og Geodata GeoDanmark; det fællesoffentlige kortlægnings- og geodatasamarbejde mellem Staten og kommunerne Del af GeoDanmark Fællessekretariatet

Konsulent

Jeppe Dalgaard

4533703487 JEDA@kl.dk

Fagområder

 • Analyse & Makro

Arbejdsområde

  Analyse, skole, dagtilbud

Specialkonsulent

Jesper Albér Madvig

4533703523 JEMA@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  - Interessevaretagelse på energiområdet - Strategiske energiplanlægning - Kommunernes varmeplanlægning - VE-udbygning på land - Solceller på kommunale tage mv.

Chefkonsulent

Jesper Bøjer Jensen

4541324706 JEBJ@kl.dk

Fagområder

 • KKR Sjælland

Arbejdsområde

  Sekretariatsbetjening af KKR Sjælland og KKR Sjællands formandskab Sundhedsområdet Erhverv- og turisme Infrastruktur Digital Infrastruktur

Chefkonsulent

Jesper Gradert

4533703322 JEGR@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  Kommunalret, Kommunalfuldmagtsreglerne, Forvaltningsret Offentlig ret Aktindsigt

Kontorassistent

Jesper Halmøe Schiødt

4533703396 JPS@kl.dk

Fagområder

 • IT-Arkitektur & Standarder

Arbejdsområde

  Administration af KL's Blanketsamling Vedligeholdelse af blanketdatabase

Specialkonsulent

Jesper Holkjær Gormsen

4533703663 JEHG@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  DUT-forhandlinger vedr. dagtilbud-, skole- og uddannelsesområdet Generel økonomi på dagtilbud-, skole- og uddannelsesområdet Udvikling af FLIS på dagtilbud-, skole- og uddannelsesområdet

Specialkonsulent

Jessie Brender Olesen

4533703276 JBS@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

Arbejdsområde

  Udsatte børn og unge, herunder servicelovens kap. 11 og 12, Lov om voksenansvar, Familieplejeområdet, Det familieretlige system og Socialtilsynsområdet.

Kantinemedhjælper

Jesus Alberto Melendez Huaman

4533703524 JAMH@kl.dk

Fagområder

 • Kantine

Arbejdsområde

  Kantine Assistent Kantine Hjælper

Sekretariatsleder

Jette Bakkedal

4533703622 JEBA@kl.dk

Fagområder

 • Opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvi

Arbejdsområde

  Den Kommunale Kompetencefond, rådgivning og vejledning af indsatserne Ufaglært til Faglært og Bedre til ord, tal og it.

×

Log ind