161-170 af 442 resultater
Chefkonsulent

Jens Baes-Jørgensen

4533703328 JJR@kl.dk

Fagområder

 • Kommunikation

Arbejdsområde

  Analyser, rundspørger og artikler til Momentum

Konsulent

Jens Gottlieb

4533703931 JEGO@kl.dk

Fagområder

 • Center for Klima og Erhverv

Arbejdsområde

  Del af centrets Team Grund- og Geodata GeoDanmark; det fællesoffentlige kortlægnings- og geodatasamarbejde mellem Staten og kommunerne Del af GeoDanmark Fællessekretariatet

Chefkonsulent

Jesper Bøjer Jensen

4541324706 JEBJ@kl.dk

Fagområder

 • KKR Sjælland

Arbejdsområde

  Sekretariatsbetjening af KKR Sjælland og KKR Sjællands formandskab Sundhedsområdet Erhverv- og turisme Klima Infrastruktur

Chefkonsulent

Jesper Gradert

4533703322 JEGR@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Kommunalret, Kommunalfuldmagtsreglerne, Forvaltningsret Offentlig ret Aktindsigt

Kontorassistent

Jesper Halmøe Schjødt

4533703396 JPS@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Administration af KL's Blanketsamling Vedligeholdelse af blanketdatabase

Konsulent

Jesper Holkjær Gormsen

4533703663 JEHG@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Politisk Center

Arbejdsområde

  DUT-forhandlinger vedr. dagtilbud-, skole- og uddannelsesområdet Generel økonomi på dagtilbud-, skole- og uddannelsesområdet Udvikling af FLIS på dagtilbud-, skole- og uddannelsesområdet

EU-Konsulent

Jesper Zinck Zimmer

32477178329 JEZI@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Udstationeret på KL's kontor i Bruxelles. - EU-interessevaretagelse fra Bruxelles - Det Europæiske Regionsudvalg (RU) - CEMR - den europæiske kommuneforening

Specialkonsulent

Jessie Brender Olesen

4533703276 JBS@kl.dk

Fagområder

 • Center for Sundheds- og Socialpolitik

Arbejdsområde

  Udsatte børn og unge, herunder servicelovens kap. 11 og 12, Lov om voksenansvar, Familieplejeområdet, Det familieretlige system og Socialtilsynsområdet.

Kantinemedhjælper

Jesus Alberto Melendez Huaman

4533703524 JAMH@kl.dk

Fagområder

 • Kantinen

Arbejdsområde

  Kantine Assistent Kantine Hjælper

Sekretariatsleder

Jette Bakkedal

4533703622 JEBA@kl.dk

Fagområder

 • Opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvi

Arbejdsområde

  Den Kommunale Kompetencefond, rådgivning og vejledning af indsatserne Ufaglært til Faglært og Bedre til ord, tal og it.

×

Log ind