151-160 af 451 resultater
Vicekontorchef

Jan Struwe Poulsen

4533703234 JTP@kl.dk

Fagområder

 • IT-Arkitektur & Standarder

Arbejdsområde

  Ledelse af digitalisering, kompetenceudvikling, konsulentprojekter, programledelse, udvikling af arrangementer om digitalisering og teknologi

Kontorchef

Jane Møller Pedersen

4533703836 JMP@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Programchef i KL's omstillings og udviklingsenhed

Kontorchef

Janet Samuel

4533703710 JASA@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

Arbejdsområde

  Kontorchef i Socialpolitisk Kontor

Konsulent

Janne Sommer Nielsen

4533703515 JANI@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Vandløb inkl. Projekter Skybrud, klimatilpasning Regulering af forsyningssektor (vand) VVM Grund- og drikkevand – inkl. BNBO Vandområdeplaner inkl. DUT DMP følgegrupper, overfladevand, grundvand og VVM Miljøjura PFAS

Specialkonsulent

Janne Sørensen

4523292961 JASR@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Styringsmodeller Tildelingsmodeller Skoler Dagtilbud Analyse Rådgivning Benchmarking Nøgletal

IT-Konsulent

Janus Harder

4533703807 jae@krl.dk

Fagområder

 • KRL

Arbejdsområde

  Fraværsstatistik, Overenskomststatistik

Specialkonsulent

Jasper Voigt Møllebro

4533703484 JAVM@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

Arbejdsområde

  Integrationsområdet, Beskæftigelsesområdet - sygedagpenge

Jeanette Vang

33703370 jev@lnaevn.dk

Fagområder

 • Kommunernes Lønningsnævn

Arbejdsområde

  Kommunernes Lønningsnævn fastlægger retningslinjer for indgåelse af aftaler og overenskomster for kommunalt ansat personale, og nævnet godkender de opnåede forhandlingsresultater, som udgør grundlaget for ny aftaler og overenskomster. Endvidere afgiver nævnet udtalelser om personalets løn- og ansættelsesvilkår til andre kommunale tilsynsmyndigheder.

Redaktør

Jens Baes-Jørgensen

4533703328 JJR@kl.dk

Fagområder

 • Kommunikation

Arbejdsområde

  Analyser, rundspørger og artikler til Momentum

×

Log ind