151-160 af 442 resultater
Vicekontorchef

Jan Struwe Poulsen

4533703234 JTP@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Ledelse af digitalisering, kompetenceudvikling, konsulentprojekter, programledelse, udvikling af arrangementer om digitalisering og teknologi

Kontorchef

Jane Møller Pedersen

4533703836 JMP@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Politisk Center

Arbejdsområde

  Programchef i KL's omstillings og udviklingsenhed

Kontorchef

Janet Samuel

4533703710 JASA@kl.dk

Fagområder

 • Center for Sundheds- og Socialpolitik

Arbejdsområde

  Kontorchef i Socialpolitisk Kontor

Konsulent

Janne Sommer Nielsen

4533703515 JANI@kl.dk

Fagområder

 • Center for Klima og Erhverv

Arbejdsområde

Specialkonsulent

Janne Sørensen

4523292961 JASR@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Styringsmodeller Tildelingsmodeller Skoler Dagtilbud Analyse Rådgivning Benchmarking Nøgletal

Konferencekoordinator

Janni Elmquist Clausen

4533703127 JAEC@kl.dk

Fagområder

 • Konferenceenheden

Arbejdsområde

  -Administration i Børn, Unge og Folkeskole -Konferencer -Budgetter -Dagsordensamler for KL's Børne- og Undervisningsudvalg

IT-Konsulent

Janus Harder

4533703807 jae@krl.dk

Fagområder

 • KRL

Arbejdsområde

  Fraværsstatistik, Overenskomststatistik

Konsulent

Jeanet Rasmussen

4533703195 JRA@kl.dk

Fagområder

 • HR

Arbejdsområde

  Ansat i KL's HR-kontor, hvor jeg varetager interne HR-forhold, herunder - Personaleadministration - Refusioner (sygdom og barsel/orlov) - Elever - Journal

Jeanette Vang

33703370 jev@lnaevn.dk

Fagområder

 • Kommunernes Lønningsnævn

Arbejdsområde

  Kommunernes Lønningsnævn fastlægger retningslinjer for indgåelse af aftaler og overenskomster for kommunalt ansat personale, og nævnet godkender de opnåede forhandlingsresultater, som udgør grundlaget for ny aftaler og overenskomster. Endvidere afgiver nævnet udtalelser om personalets løn- og ansættelsesvilkår til andre kommunale tilsynsmyndigheder.

×

Log ind