151-160 af 461 resultater
Chefkonsulent

Inge Fløe Buhl

4533703219 IFB@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  Rådgivning inden for ansættelses- og arbejdsret herunder afskedigelse og bortvisning af overenskomstansatte. Særlige områder: Virksomhedsoverdragelse Social dumping/arbejdsklausuler Tjenestemænd Databeskyttelse i ansættelsesretten Forvaltningsret/aktindsigt i personalesager Børne- og straffeattester

Assistent

Isabella Lindkvist

4533703319 KNI@kl.dk

Fagområder

 • Service

Arbejdsområde

  Arbejdsområde Reception Telefon/omstilling,bestilling af taxa,blomster og vin.KLs postkasse, Kontaktregister

Specialkonsulent

Isak Dyrløv Klindt

4533703874 IDKL@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Projekt Databaseret Energiledelse

Specialkonsulent

Jacob Hansen

32471951503 JHAN@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  Udstationeret på KL's kontor i Bruxelles. - EU-interessevaretagelse fra Bruxelles - Det Europæiske Regionsudvalg - CEMR - den europæiske kommuneforening - Sekretariatsbetjening af KL's Internationale udvalg

Chefkonsulent

Jacob Meller Jacobsen

4533703852 JJC@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed & Ældre

Arbejdsområde

  Kvalitetsplan og kvalitetsstandarder for det nære sundhedsvæsen, omlægning af behandling i sundhedsvæsenet, taskforce sundhed, sundhedsklynger, hjemmesygepleje og revision af bekendtgørelse og vejledning, de kommunale akutfunktioner, den ældre medicinske patient, samarbejde med almen praksis og sygehus, forbeholdt virksomhedsområde til sygeplejersker og lægens brug af medhjælp, Social- og sundhedspolitisk forum,

It-arkitekt

Jakob Eiby

4533703890 JAEI@kl.dk

Fagområder

 • IT-Arkitektur & Standarder

Arbejdsområde

  Den fælleskommunale rammearkitektur

Specialkonsulent

Jakob Ludvigsen

4533703833 JLUD@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Idræt, fritid, folkeoplysning, outdoor, idræts- og fritidsfaciliteter

Chefkonsulent

Jakob Reinholt

4533703468 JAR@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Overenskomstforhandling, fagretlig tvist, faglig voldgift, personalejuridiske spørgsmål og konsulentopgaver. Det tekniske område - herunder kommunale virksomheder indenfor fx forsyning, vand, beredskaber, færger, havne og lufthavne, Serviceaftaler med bl.a. kommunale aktieselskaber. UHT-fonden. Kontakt til it-selskaber: KMD, SD, Schultz og Karnov.

Vicekontorchef

Jan Struwe Poulsen

4533703234 JTP@kl.dk

Fagområder

 • IT-Arkitektur & Standarder

Arbejdsområde

  Ledelse af digitalisering, kompetenceudvikling, konsulentprojekter, programledelse, udvikling af arrangementer om digitalisering og teknologi

×

Log ind