141-150 af 451 resultater
Chefkonsulent

Inge Fløe Buhl

4533703219 IFB@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  Rådgivning inden for ansættelses- og arbejdsret herunder afskedigelse og bortvisning af overenskomstansatte. Særlige områder: Virksomhedsoverdragelse Social dumping/arbejdsklausuler Tjenestemænd Databeskyttelse i ansættelsesretten Forvaltningsret/aktindsigt i personalesager Børne- og straffeattester

Chefkonsulent

Isabel Bjørg Carlander

4533703631 ISCA@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Områder: Døgnarbejdstid Ferie Overenskomster inden for ældre og sundhed Husren - rengørings- og husassistenter, erhvervsuddannede serviceassistenter mv.

Assistent

Isabella Lindkvist

4533703319 KNI@kl.dk

Fagområder

 • Service

Arbejdsområde

  Arbejdsområde Reception Telefon/omstilling,bestilling af taxa,blomster og vin.KLs postkasse, Kontaktregister

Konsulent

Isak Dyrløv Klindt

4533703874 IDKL@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Projekt Databaseret Energiledelse

Specialkonsulent

Jacob Hansen

32471951503 JHAN@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  Udstationeret på KL's kontor i Bruxelles. - EU-interessevaretagelse fra Bruxelles - Det Europæiske Regionsudvalg - CEMR - den europæiske kommuneforening - Sekretariatsbetjening af KL's Internationale udvalg

Chefkonsulent

Jacob Meller Jacobsen

4533703852 JJC@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed & Ældre

Arbejdsområde

  Det nære sundhedsvæsen, hjemmesygepleje, de kommunale akutfunktioner, den ældre medicinske patient, samarbejde med almen praksis og sygehus

Praktikant

Jacob Werner Kragh Hansen

4533703525 JWKH@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed & Ældre

Arbejdsområde

  Kommunalt sundhedsområde.

It-arkitekt

Jakob Eiby

4533703890 JAEI@kl.dk

Fagområder

 • IT-Arkitektur & Standarder

Arbejdsområde

  Den fælleskommunale rammearkitektur

Specialkonsulent og Teamleder

Jakob Ludvigsen

4533703833 JLUD@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Idræt, fritid, folkeoplysning, outdoor, idræts- og fritidsfaciliteter

Chefkonsulent

Jakob Reinholt

4533703468 JAR@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Overenskomstforhandling, fagretlig tvist, faglig voldgift, personalejuridiske spørgsmål og konsulentopgaver. Det tekniske område - herunder kommunale virksomheder indenfor fx forsyning, vand, beredskaber, færger, havne og lufthavne, Serviceaftaler med bl.a. kommunale aktieselskaber. UHT-fonden. Kontakt til it-selskaber: KMD, SD, Schultz og Karnov.

×

Log ind