121-130 af 452 resultater
Konsulent

Gunilla Ørbech

4533703538 GUNI@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Overordnede arbejdsområder: Klima og vandmiljø. Det vil sige klimatilpasning, klimaforebyggelse (landbrug og arealanvendelse), DK2020, udtagning af lavbundsjorde, skovrejsning, etablering af vådområder, minivådområder, multifunktionel jordfordeling, vandområdeplaner, kollektive virkemidler, vandløb, søer, spildevand/punktkilder mv.

Praktikant

Gülnur Ozkahveci

4533703404 GOZK@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

Arbejdsområde

Kontorchef

Hanne Agerbak

4533703116 HGB@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed & Ældre

Arbejdsområde

  Kontorchef

Specialkonsulent

Hanne Bertelsen

4533703480 HBE@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge & Folkeskole

Arbejdsområde

  Folkeskole, stærke børnefællesskaber, PPR, økonomi,

Chefkonsulent

Hanne Gøttrup

4533703249 HGH@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

Arbejdsområde

  - Socialtilsyn - Ungdomskriminalitetsnævn - Unges overgang til voksenlivet - Udsatte børn og unge - Ledernetværk for chefer og ledere på udsatte børne- og ungeområdet - Børnehuse til børn og unge - vold eller seksuelle overgreb

Chefsekretær

Hanne Aaskov Paroli

4533703495 HAPA@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  Chefsekretær for Pernille Christensen Udvalgssekretær for KL's Internationale Udvalg Bistår Ansættelsesretsligt Team og EU-Team med sekretærbistand

Specialkonsulent

Hans Andersen

4533703458 HAAN@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Økonomi og styring på det specialiserede voksenområde

Specialkonsulent

Haukur S. Thorsteinsson

4521207370 HAST@kl.dk

Fagområder

 • KKR Nordjylland

Arbejdsområde

  KKR Nordjylland

×

Log ind