121-130 af 506 resultater
Redaktionssekretær

Gitte Johansen

33703161 GIJ@kl.dk

Fagområder

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Arbejdsområde

  Sundhed og forebyggelse. Redaktionssekretær.

Souschef

Gitte Lind Lyngskjold

33703424 GLY@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  • En del af centerledelsen

  • Tværgående opgaver

  • Overordnet fagligt ansvar for chef- og administrativt område

Specialkonsulent

Gitte Stoltenberg

33703998 GIST@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Brugerportalsinitiativ for folkeskolen.

  Ansvarsområde: Teknisk projektledelse, Datasikkerhed Brugerportalsinitiativet. Beskrivelser af snitfladen mellem læringsplatform og tilgrænsende systemer. 

Ekstern Konsulent

Gitte Svendsen

33703370 GISV@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Digitalisering, Rammearkitektur, Arbejdsgangsanalyser, Arbejdsgangsbank, KLAR, Procesoptimering, BPMN

Student

Hannah Louise Bjerre-Christensen

33703517 HLBC@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Student, Sundhed og Ældre

Kontorchef

Hanne Agerbak

33703116 HGB@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Center for Social og Sundhed

Specialkonsulent

Hanne Bertelsen

33703480 HBE@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Folkeskolen - inklusion, styrket almenundervisning, specialundervisning, børn og unge med psykiske vanskeligheder, økonomi på folkeskoleområdet. KL's Børn & Unge Topmøde

Chefkonsulent

Hanne Gøttrup

33703249 HGH@kl.dk

Fagområder

 • Socialpolitik

Arbejdsområde

  Det sociale børneområde, Socialtilsyn og med Serviceloven