121-130 af 448 resultater
Kontorchef

Hanne Agerbak

4533703116 HGB@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed & Ældre

Arbejdsområde

  Kontorchef for Sundhed og Ældre

Specialkonsulent

Hanne Bertelsen

4533703480 HBE@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge & Folkeskole

Arbejdsområde

  Folkeskole, stærke børnefællesskaber, PPR, økonomi,

Chefkonsulent

Hanne Gøttrup

4533703249 HGH@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

Arbejdsområde

  - Socialtilsyn - Unge kriminelle, Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Ungdomskriminalitets-nævn (UKN) og sikrede institutioner. - Unges overgang til voksenlivet, efterværn - Ledernetværk for chefer og ledere på udsatte børne- og ungeområdet - Børnehuse til børn og unge - vold eller seksuelle overgreb - Udsatte børn og unge, servicelovens børne-bestemmelser. - Tilbudsportal. - Taksttabel på det sociale børneområde. - Regeringens udspil "Barnet Først"

Chefsekretær

Hanne Aaskov Paroli

4533703495 HAPA@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  Chefsekretær for Pernille Christensen Udvalgssekretær for KL's Internationale Udvalg Bistår Ansættelsesretsligt Team og EU-Team med sekretærbistand

Chefkonsulent

Hans Andersen

4533703458 HAAN@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Økonomi og styring på det specialiserede voksenområde

Chefkonsulent

Hans Christian Gørup Nielsen

4533703329 HCGN@kl.dk

Fagområder

 • Tværgående Strategi & Politik

Arbejdsområde

Specialkonsulent

Haukur S. Thorsteinsson

4521287370 HAST@kl.dk

Fagområder

 • KKR Nordjylland

Arbejdsområde

  KKR Nordjylland

Teamleder for Regnskab

Heidi Ejstrup

4533703850 HEEJ@kl.dk

Fagområder

 • Økonomi

Arbejdsområde

  Økonomi

PA for KL's administrerende direktør og teamleder

Helena Ruud Bodeholt

4533703129 HRBO@kl.dk

Fagområder

 • Direktionssekretariatet

Arbejdsområde

  PA for Kristian Vendelbo og teamleder

×

Log ind