111-120 af 506 resultater
Specialkonsulent

Frederik Qvist Hansen

33703324 FRQH@kl.dk

Fagområder

 • Økonomi

Arbejdsområde

  Budget

  Økonomiske analyser af KLs interne økonomi

Chefkonsulent

Frederikke Beer

33703154 FRBE@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Sundhedsreform, sundhedsdata, det nære sundhedsvæsen

Konsulent

Frederikke Leo Fleischer

33703715 FRLF@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Ældreområdet, patientsikkerhed, demens, det sundhedsfaglige tilsyn, pleje- og ældreboliger

Student

Frederikke Lindblad Jensen

33703568 FLJE@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

    

Konsulent

Frederikke Weien Jensen

33703301 FRWJ@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Brugerportalsinitiativet

Specialkonsulent

Freja Ludmilla Fischer-Møller

33703775 FLFM@kl.dk

Fagområder

 • Direktionsenheden

Arbejdsområde

  Mødemateriale til Kristian Wendelboe
  Direktionens møder med samarbejdspartnere 
  K98, Paraplyen og KOMDIR HB
  Kontaktperson ift. KOMBIT 
  Taler og beredskaber
  Løbende sekretariatsbetjening

Specialkonsulent

Freya Sloth Hansen

33703645 FRSH@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Interessevaretagelse og netværk på børne- og ungeområdet.

Chefkonsulent

Gert Højby

33703180 GEH@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Rådgivning og sagsbehandling indenfor personalejura og arbejdsretlige spørgsmål.
   

  Særlige områder:
  Rådgivning af serviceaftalevirksomheder
  Ansættelsesbeviser m.v.
  Erhvervsuddannelseselevers retslige forhold
  Kollektiv arbejdsret
  Personalegoder
  Ansættelser under serviceloven og andre særlige ansættelser
  Sygedagpengeloven
  Udenlandsk arbejdskraft

Kontorchef

Ghita Thiesen

33703386 GHT@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Kontorchef med personaleledelse, økonomiansvar, forretningsudvikling, strategisk udvikling og relationer til stat og marked i KLs Center for Digitalisering og Teknologi, med særligt ansvar for redskaber og dokumentation af kommunernes kerneprocesser, fælleskommunal it-rammearkitektur samt kommunernes blanketsamling og emnesystematik.

Programchef for digitaliseringsprojekter

Gitte Duelund Jensen

33703928 GDJ@kl.dk

Fagområder

 • Socialpolitik

Arbejdsområde

  Velfærdsteknologi og digitalisering på Social og Ældreområderne.