111-120 af 451 resultater
Student

Freja Lindgaard

4533703504 FRLI@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

Konsulent

Freja Stevenson

4533703640 FSTE@kl.dk

Fagområder

 • Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetence

Arbejdsområde

  -

Chefkonsulent

Freya Sloth Hansen

4533703645 FRSH@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge & Folkeskole

Arbejdsområde

  - Folkeskole - Fritids- og klubtilbud - Interessevaretagelse - Netværk og videndeling mellem kommuner

Chefkonsulent

Gert Højby

4533703180 GEH@kl.dk

Fagområder

 • Jura & EU

Arbejdsområde

  Rådgivning indenfor ansættelses- og arbejdsret, herunder afskedigelse og bortvisning af overenskomstansatte. -----------------------------------------------Særlige områder: Rådgivning af serviceaftalevirksomheder Ansættelsesbeviser m.v. Erhvervsuddannelseselevers retslige forhold Kollektiv arbejdsret Personalegoder Ansættelser under serviceloven og andre særlige ansættelser Sygedagpengeloven Udenlandsk arbejdskraft

Kontorchef

Ghita Thiesen

4533703386 GHT@kl.dk

Fagområder

 • IT-Arkitektur & Standarder

Arbejdsområde

  Kontorchef i Digitalisering og Teknologi. Personaleledelse, økonomiansvar, forretningsudvikling, strategisk udvikling og relationer til stat og marked, med særligt ansvar for redskaber og dokumentation af kommunernes kerneprocesser, fælleskommunal rammearkitektur samt kommunernes blanketsamling og emnesystematik.

Chefkonsulent

Gitte Bække

4521756478 GITB@kl.dk

Fagområder

 • KKR Hovedstaden

Arbejdsområde

  Sekretariatsbetjening af KKR Hovedstaden og KKR Hovedstadens formandskab Erhverv Uddannelse Beskæftigelse Klima Infrastruktur

Programchef

Gitte Duelund Jensen

4533703928 GDJ@kl.dk

Fagområder

 • IT-Arkitektur & Standarder

Arbejdsområde

  - Det Fælleskommunale Digitaliseringsprogram 2021-2025, delprogram 5 Bedre velfærd og styring med data - Fælles Sprog III (FSIII) - Fælles Faglige Begreber (FFB)

Magasin redaktør

Gitte Johansen

4533703161 GIJ@kl.dk

Fagområder

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Arbejdsområde

Souschef

Gitte Lind Lyngskjold

4533703424 GLY@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

Konsulent

Gunilla Ørbech

4533703538 GUNI@kl.dk

Fagområder

 • Klima & Erhverv

Arbejdsområde

  Overordnede arbejdsområder: Klima, vandmiljø og landbrug. Klimatilpasning, klimaforebyggelse (landbrug og arealanvendelse), DK2020, udtagning af lavbundsjorde, skovrejsning, etablering af vådområder, minivådområder, multifunktionelle projekter, vandområdeplaner, kollektive virkemidler, vandløb, søer, spildevand/punktkilder, landbrug mv. Kommunernes klimatilpasningsnetværk, Kommunernes vand- og naturnetværk, Kommunernes netværk for grøn omstilling af landbrugssektoren.

×

Log ind