111-120 af 524 resultater
Specialkonsulent

Frederik Qvist Hansen

33703324 FRQH@kl.dk

Fagområder

 • Økonomi

Arbejdsområde

  Budget

  Økonomiske analyser af KLs interne økonomi

Student

Frederik Roslev

33703665 FRRO@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

  Økonomisk Sekretariat

Chefkonsulent

Frederikke Beer

33703154 FRBE@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Sundhedsreform, sundhedsdata, det nære sundhedsvæsen

Konsulent

Frederikke Leo Fleischer

33703715 FRLF@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Ældreområdet, patientsikkerhed, demens, det sundhedsfaglige tilsyn, pleje- og ældreboliger

Student

Frederikke Lindblad Jensen

33703568 FLJE@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

    

Konsulent

Frederikke Weien Jensen

33703301 FRWJ@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Brugerportalsinitiativet

Specialkonsulent

Freja Ludmilla Fischer-Møller

33703775 FLFM@kl.dk

Fagområder

 • Direktionsenheden

Arbejdsområde

  Mødemateriale til Kristian Wendelboe
  Direktionens møder med samarbejdspartnere 
  K98, Paraplyen og KOMDIR HB
  Kontaktperson ift. KOMBIT 
  Taler og beredskaber
  Løbende sekretariatsbetjening

Specialkonsulent

Freya Sloth Hansen

33703645 FRSH@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Interessevaretagelse og netværk på børne- og ungeområdet.

Student

Frida Langgard Jensen

33703733 FRLJ@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Student

Chefkonsulent

Gert Højby

33703180 GEH@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Juridisk rådgivning og sagsbehandling særligt inden for personalejura og arbejdsret i forhold til kommunerne.

  Intern personalekonsulent, Aftaler og overenskomster, Personalesager/jura, Arbejdsret, Udstationering af medarbejdere, Rådgivning af ledere og medarbejdere.