101-110 af 506 resultater
Konsulent

Esben Dahl Nielsen

29666075 ESDN@kl.dk

Fagområder

 • Enhed for kvalitet og modernisering

Arbejdsområde

Specialkonsulent

Eva Michelle Burchard

33703860 EBU@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Center for Forebyggelse i praksis

  Borgerrettet- og patientrettet forebyggelse

  Sundhed i social faglige tilbud

  Infektionshygiejne

  Alkoholforebyggelse

  Sundhedspolitikudvikling

Student

Fie Lundshøj Petersen

33703858 FILP@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

Seniorkonsulent

Flemming Nielsen

33703176 FLN@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  KL Emnesystematik (KLE), kurser i KLE og sagsdannelse. Intereressevaretagelse på arkiveringsområdet. Informationsforvaltning, taksonomier, KL-journalplan, ESDH, administrativ tilrettelæggelse, XML, datamapping, journalisering, arkivering, bevaring og kassation, klassifikation, GDPR fortegnelser, sletning efter GDPR.

Trykkeriassistent

Frank Just Jensen

33703207 FJJ@kl.dk

Fagområder

 • Service

Arbejdsområde

  Trykkeriet

Student

Frederick Sebastian Marcus Stender

33703870 FSMS@kl.dk

Fagområder

 • Teknik og Miljø

Arbejdsområde

  Smart City. Netværkskoordinering. Kommunernes Industrinetværk. Kommunernes Energinetværk.

IT-Digitaliseringskonsulent

Frederik Gaffron

33703030 FRG@kl.dk

Fagområder

 • IT

Arbejdsområde

  Projektledelse på implementering af nye IT-systemer og digitaliseringsprocesser i KL.

Konsulent

Frederik Hjorth Graungaard

33703863 FRHK@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

Chefkonsulent

Frederik Nordentoft Andersen

33703405 FRNA@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Beskæftigelsespolitik: 

  - Indsatsen for forsikrede ledige

  - Kommunernes virksomhedsindsats

  - Socialøkonomiske virksomheder

  Programleder på "Kommunernes teknologispring - velfærd gennem ny teknologi"

Praktikant

Frederik Overby Vinding

33703728 FROV@kl.dk

Fagområder

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Arbejdsområde