91-100 af 463 resultater
Specialkonsulent

Dan Bjørneboe

4533703096 DABJ@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  GDPR Projektledelse Blanket- og procesudvikling Journalisering og dokumentation NSIS og IT-sikkerhed Rådgivning om anskaffelser Råd og vejledning om IT-spørgsmål

Specialkonsulent

Ditte-Marie Spang Sørensen

4533703331 DMSS@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Politisk Center

Arbejdsområde

  Økonomi og styring på Sundhedsområdet DUT-forhandlinger Kommunal medfinansiering (KMF) og fuldfinansiering (KFF) Sundhedsdata herunder udvikling af FLIS på Sundhedsområdet Det nære Sundhedsværen

Chefkonsulent

Dorte Thorgaard

4533703162 DOT@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Pensionskarens Partskonstruktioner Aftale om Udviklingsmæssige Aktiviteter Projektledelse

Konsulent

Dorthe Lehm Jensen

4533703543 DLJ@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse og Integration

Arbejdsområde

  - Repatriering, integrationsområdet - Sygedagpenge - Beskæftigelsestræf - jobCAMP

Chefkonsulent

Ellen Sveistrup Dahl

4533703444 ESDA@kl.dk

Fagområder

 • Beskæftigelse og Integration

Arbejdsområde

  Beskæftigelse, Kommunal Ungeindsats, sygedagpengeområdet, ungeområdet, jobCAMP

Producer

Ema Kylbergerová

4533703759 EMKY@kl.dk

Fagområder

 • IT - Ressourcer og Organisation

Arbejdsområde

  - studentermedhjælper i KL LIVE

Konsulent

Emil Rosenlund Andersen

4533703065 EMRA@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Arbejdsgiverpolitisk Center Overenskomster på det administrative og akademiske område

Student

Emilie Phi Skovlund Steenholdt

4533703945 EMSS@kl.dk

Fagområder

 • Jura og EU

Arbejdsområde

  Studentermedhjælper - offentlig ret

Projektleder/konsulent

Emilie Phil Winther

4529666096 EPWI@kl.dk

Fagområder

 • Enhed for kvalitet og modernisering

Arbejdsområde

  Kvalitetsudvikling og modernisering af fysioterapi i praksissektoren.

Student

Emilie Pihlkjær Nitschke

4533703953 EMPN@kl.dk

Fagområder

 • Center for Klima og Erhverv

Arbejdsområde

  Student i Center for Klima og Erhverv Databehandling ifbm. Kommunal implementering af grunddata (KIG) Kommunernes Ejendomsnetværk