91-100 af 526 resultater
Specialkonsulent

Ellen Sveistrup Dahl

33703444 ESDA@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

  Beskæftigelsesområdet

Konsulent

Emil Rosenlund Andersen

33703065 EMRA@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  • Administrativt område (HK, Dansk Socialrådgiverforening, Teknisk Landsforbund, jernbanepersonale m.fl.)

  • Akademikerne (inkl. tandlæger, læger og bibliotekarer)

  • Lærerkommissionens sekretariat

Konsulent

Emilie Pihl Winther

29666096 EPWI@kl.dk

Fagområder

 • Enhed for kvalitet og modernisering

Arbejdsområde

  Arbejder med kvalitet og modernisering for fysioterapeuter i praksissektoren. 

Student

Emilie Tang

33703300 EMTA@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Afholdelse af temadage, konferencer og lignende. Derudover beskæftiger jeg mig med projekter på både dagtilbuds- og skoleområdet.

   

Journalist

Erik Malling Jensen

33703370 EMJ@kl.dk

Fagområder

 • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

Arbejdsområde

Afdelingschef

Erling Friis Poulsen

33703168 EFP@kl.dk

Fagområder

 • Afdelingschefer

Arbejdsområde

  Teknik og miljø; energi og klima, transport, naturforvaltning, planlægning, byggeri, forsyningsvirksomhed.

  Formand for KRL.

  Samordning af KL's samarbejde med UDK/ATP.

   

   

   

   

Konsulent

Esben Dahl Nielsen

29666075 ESDN@kl.dk

Fagområder

 • Enhed for kvalitet og modernisering

Arbejdsområde

Specialkonsulent

Eva Michelle Burchard

33703860 EBU@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Center for Forebyggelse i praksis

  Borgerrettet- og patientrettet forebyggelse

  Sundhed i social faglige tilbud

  Infektionshygiejne

  Alkoholforebyggelse

  Sundhedspolitikudvikling

Student

Fie Lundshøj Petersen

33703858 FILP@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

Seniorkonsulent

Flemming Nielsen

33703176 FLN@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  KL Emnesystematik (KLE), kurser i KLE og sagsdannelse. Intereressevaretagelse på arkiveringsområdet. Informationsforvaltning, taksonomier, KL-journalplan, ESDH, administrativ tilrettelæggelse, XML, datamapping, journalisering, arkivering, bevaring og kassation, klassifikation, GDPR fortegnelser, sletning efter GDPR.