91-100 af 515 resultater
Systemkonsulent

Danny Laybourn

33703459 DALA@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Acubiz, Schilling, mTime, Palette, Conference Manager, Buanco.

Konsulent

Ditte-Marie Spang Sørensen

33703331 DMSS@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Økonomi på sundhedsområdet
  Koordinering af Sammenhængsreformen

Chefkonsulent

Dorte Thorgaard

33703162 DOT@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Aftale om udviklingsmæssige Aktiviteter. Projektledelse.

Konsulent

Dorthe Lehm Jensen

33703543 DLJ@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Integrationsområdet

  Opgaver på integrationsområdet:

  Beskæftigelse og integration, IGU,

  Planlægning og afvikling af Integrationstræf,

  Planlægning og afvikling af jobCAMP,

Specialkonsulent

Ellen Sveistrup Dahl

33703444 ESDA@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Beskæftigelsesområdet

Specialkonsulent

Elvi Hygum Toftgaard

33703191 ELTO@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Analyser og projektledelse.

  Kommunal arbejdsgiverpraksis i daginsitutioner,

  Seniorpolitik og fastholdelse af seniorer i kommunerne

  Kommunalt sygefravær

Student

Emil Bønding Wichmann

33703440 EBWI@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, samt den fælleskommunale digitale handlingsplan generelt, herunder afrapportering mv.

Konsulent

Emil Rosenlund Andersen

33703065 EMRA@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  • Administrativt område (HK, Dansk Socialrådgiverforening, Teknisk Landsforbund, jernbanepersonale m.fl.)

  • Akademikerne (inkl. tandlæger, læger og bibliotekarer)

  • Lærerkommissionens sekretariat

}