1-10 af 515 resultater
Konsulent

Aleksandra Raaschou Beck

33703469 ARBE@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Kvalitetsudvikling på 0-18-årsområdet, herunder bl.a.:

  - Lovgivning på dagtilbudsområdet

  - Trivselsarbejde i dagtilbud og skole

  - Pædagoger i skolen

  - Integration og tosprogede

   

   

   

Konsulent

Allan Winther Graversen

33703220 AWG@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Forhandling,

  Sagsbehandling og konsulentopgaver på det tekniske område.

  Pension indenfor overenskomstområdet

  Kontakt til pensionskasserne

  Niveau 2-forhandlinger vedr. lokal løndannelse

  Specialarbejdere, Håndværkere, Beredskab, Tekniske servicemedarbejdere/-ledere, Formænd m.fl., Halinspektører, havnechefer m.fl. samt pension indenfor overenskomstområdet

Student

Amalie Lollike

33703540 AMLO@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Student på ældreområdet

Student

Amalie Rosenbeck Christiansen

33703632 AMRC@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Student i Ledelsessekretariatet, KKR

Sekretær

Amanda Rosendal

33703283 AMPE@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  • LP-Nyt og Yammer (ArbejdsgiverDialog) administrator

  • Faktureringer til centret og anden økonomi

  • Sekretær for KLs arbejdsgivervirksomhed, servicevirksomheder

  • Div. administration ift. overenskomster og aftaler

   

  AUA sekratariat, Yammer (arbejdsgiverdialog), LP-Nyt, Workplus, centerets økonomi, administration af overenskomster og aftaler,

Chefkonsulent

Anders Christian Dyhr

33703508 ACD@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Kommunalpolitisk Topmøde, Folkemødet på Bornholm, Kattegatkurser for nye kommunalpolitikere, Forum for Offentlig Topledelse

Chefkonsulent

Anders Christiansen

33703411 ACH@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Bæredygtig grøn omstilling:

  Forsyningssektor

  Affald og ressourcer

  Cirkulær økonomi

  Verdensmål og resiliens

  Redningsberedskab

  Miljøjura

  Koordinator på forsyningsområdet: Kommunale forsyningssektor, affaldsenergi, organisering, ejerstrategier

  Koordinator for affald og ressourcer: Ressourcestrategi I og II, affaldsforebyggelse, genanvendelse, affaldsforbrænding, deponering, affaldsplanlægning, tilsyn, gebyrer, regulativer, data og digitalisering samt KL's affaldsnetværk

  Koordinator på cirkulær økonomi: EU-pakken, plan og strategier, erhvervsudvikling, byggeri og anlæg, indkøb og udbud, forsyningssektor

  Verdensmål og resiliens: Rammer for at udvikle kommuner, ledelse og ledelsessystemer, Produktion, økonomi, klima, vand, energi, affald, ressourcer og partnerskaber

  Redningsberedskab: Kommunale redningsberedskaber, operrative og forebyggende opgaver på området. SINE radiokommunikation, frivillige

  Miljøjura: KL miljøjurauddannelse, KL miljøjuranetværk 

Chefkonsulent

Anders Lillienfryd Holte

33703361 ALH@kl.dk

Fagområder

Arbejdsområde

  Digital procesoptimering og gevinstrealisering, Lean, Digital kanal- og borgerbetjeningsstrategi, Businesscases for IT-udvikling, Digital Post og Digital Kompetenceudvikling

  Tager proceskonsulentopgaver og laver oplæg inden for digitalisering, procesoptimering, kanalstrategi, digital økonomi og governance.

}