1-10 af 497 resultater
Student

Albert Cosmus Pyndt Østerbye

33703936 ALCP@kl.dk

Fagområder

 • Teknik og Miljø

Arbejdsområde

Student

Alberte Boukaidi Andersen

33703655 ALBA@kl.dk

Fagområder

 • Sund by netværket

Arbejdsområde

Konsulent

Aleksandra Raaschou Beck

33703469 ARBE@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Kvalitetsudvikling på 0-18-årsområdet, herunder bl.a.:

  - Lovgivning på dagtilbudsområdet

  - Trivselsarbejde i dagtilbud og skole

  - Pædagoger i skolen

  - Integration og tosprogede

   

Chefkonsulent

Alice Holmberg

33703848 ALHO@kl.dk

Fagområder

 • KLK

Arbejdsområde

  Design, strategi, bæredygtighed, interessentinvolvering,

Student

Amalie Barnholdt

33703910 AMBA@kl.dk

Fagområder

 • Center for Vækst og Beskæftigelse

Arbejdsområde

Student

Amalie Lollike

33703540 AMLO@kl.dk

Fagområder

 • Sundhed og Ældre

Arbejdsområde

  Student på ældreområdet - på barselsorlov

Student

Amalie Mellon Hansen

33703935 AMMH@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Sekretariat

Arbejdsområde

Student

Amalie Rosenbeck Christiansen

33703632 AMRC@kl.dk

Fagområder

 • Sekretariat, Ledelse og Forvaltningspolitik

Arbejdsområde

  Student i Ledelsessekretariatet, KKR

Sekretær

Amanda Rosendal

33703283 AMPE@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  • LP-Nyt

  • Yammer (ArbejdsgiverDialog) administrator

  • Administrativ Information på KL.dk / Arbejdsgiver- og Lønforhold
  • Økonomiansvarlig

  • Sekretær for KLs arbejdsgivervirksomhed, servicevirksomheder

  • Administration ift. overenskomster og aftaler

  • Sekretær for Louise Koldby Dalager og Charlotte Hougaard Clifford

Chefkonsulent

Anders Christian Dyhr

33703508 ACD@kl.dk

Fagområder

 • Sekretariat, Ledelse og Forvaltningspolitik

Arbejdsområde

  Kommunalpolitisk Topmøde, Folkemødet på Bornholm, Kattegatkurser for nye kommunalpolitikere, Forum for Offentlig Topledelse