1-10 af 450 resultater
Student

Albert Cosmus Pyndt Østerbye

4533703936 ALCP@kl.dk

Fagområder

 • Center for Klima og Erhverv

Arbejdsområde

  Studentermedhjælper, Teknik & Miljø

Student

Alberte Friis Hansen

4533703503 ALFH@kl.dk

Fagområder

 • Digitalisering og Teknologi

Arbejdsområde

  Student i Digitalisering og Teknologi

Specialkonsulent

Aleksandra Raaschou Beck

4533703469 ARBE@kl.dk

Fagområder

 • Børn, Unge og Folkeskole

Arbejdsområde

  Interessevaretagelse og kvalitetsudvikling på 0-18-årsområdet, herunder bl.a.: - Lovgivning på dagtilbudsområdet - Trivselsarbejde i dagtilbud og skole - Pædagoger i skolen - Integration og tosprogede - KL's Børn & Unge Topmøde

Pressekonsulent

Alexandra Pedersen

4533703643 ALPE@kl.dk

Fagområder

 • Kommunikation

Arbejdsområde

  Pressemeddelelser, pressekontakt, debatindlæg, nyheder.

Konsulent

Amalie Lollike

4533703629 AMLO@kl.dk

Fagområder

 • Center for Sundheds- og Socialpolitik

Arbejdsområde

  Sundhedsklynger

Student

Amalie Mellon Hansen

4533703935 AMMH@kl.dk

Fagområder

 • Analyse og Makro

Arbejdsområde

  Student i Analyse og Makro.

Konsulent

Amalie Wendel

4533703668 AMWE@kl.dk

Fagområder

 • Arbejdsgiverpolitisk Center

Arbejdsområde

  Forhandling, rådgivning og sagsbehandling af overenskomster på ældre- og sundhedsområdet

Teamleder for Strategi og Interessevaretagelse

Anders Christian Dyhr

4533703508 ACD@kl.dk

Fagområder

 • Direktionssekretariatet

Arbejdsområde

  - KL's konstituering og vedtægter. KL's interessevaretagelse over for Folketinget. Kommunal topledelse, herunder Forum for Offentlig Topledelse. Ansvarlig for Kommunalpolitisk Topmøde. Ansvarlig for KL's deltagelse på Folkemødet. Ansvarlig for koordinering og udvikling af KL's konferencer.

Chefkonsulent

Anders Christiansen

4533703411 ACH@kl.dk

Fagområder

 • Center for Klima og Erhverv

Arbejdsområde

  Affald, cirkulær økonomi, Redningsberedskab

Chefkonsulent

Anders Windinge

4533703544 ANW@kl.dk

Fagområder

 • Økonomisk Politisk Center

Arbejdsområde

  Budgetsamarbejde (faseopdelt budgetproces) Anlæg Økonomistyring Likviditet, lån og deponering Garantistillelse og garantiprovision Økonomi på forsyningsområderne Økonomi på beredskabsområdet Corona-økonomi DUT-koordinator

×

Log ind