Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Partnerskabsprojekt om styring på socialområdet

KL har i samarbejde med 30 kommuner gennemført et partnerskabsprojekt med fokus på data og analyser. Projektet har bl.a. afdækket årsagerne til det stigende udgiftspres, som mange kommuner oplever.

Om partnerskabsprojektet

30 kommuner har i samarbejde med KL gennemført et projekt på det specialiserede voksenområde. Projektets overordnede formål har været at skabe et bedre fagligt grundlag for de nødvendige politiske og faglige drøftelser af, hvordan udgiftspresset på det specialiserede voksenområde bedst imødegås, både på landsplan og lokalt. Dette skal ske ved at:

  1. Generere viden om årsagerne til udgiftsudviklingen på landsplan og i den enkelte kommune
  2. Generere styringsrelevant data til den enkelte deltagerkommune
  3. Beskrive og udbrede konkrete eksempler på, hvordan kommunerne har imødegået udfordringerne

Projektet består af 4 spor:

  • Bedre styr på de basale data
  • Tværgående analyser af udgiftsudviklingen
  • Kommunespecifikke analyser
  • Inspiration til bedre styring

Afrapporteringen omhandler udelukkende spor 2 og 4. Læs afrapporteringen nedenfor.  

  • PDF

    Resultater fra Partnerskabsprojekt om styring på det specialiserede voksenområde - m. cases.

 

 

Nyhedsbrev

×

Log ind