Omstillings- og Udviklingsenheden Redskab: Tre trin til råderum

Trin 3: VidensPortalen - inspiration til råderum

VidensPortalen samler gode greb, cases, artikler etc., der kan give inspiration til, hvordan der kan skabes nyt råderum. Formålet med VidensPortalen er at give kommunerne nye ideer og viden om, hvordan de kan skabe råderum.

VidensPortalen samler gode greb, cases, artikler etc. , som kan give inspiration til, hvordan der kan skabes nyt råderum. Materialerne i VidensPortalen er opdelt i 9 temaer, der løbende opdateres.

Du kan tilgå en større version af VidensPortalen via dette link.

.

Nyhedsbrev

×

Log ind