Omstillings- og Udviklingsenheden Redskab: Tre trin til råderum

Trin 2B: Analyse af centrale nøgletal i FLIS Styringscockpit

KL har sammen med en række kommuner, på baggrund af mere end 1200 nøgletal i FLIS, udarbejdet et styringscockpit, der indeholder 65 centrale nøgletal. Nøgletallet præsenteres på udvalgte styringsniveauer.

Kommunerne har adgang til en uendelige mængde data og nøgletal, som kan anvendes i den løbende styrings- og effektiviseringsdagsorden, men det kræver en prioritering i mængden af data og rangering i forhold til styringsbehovet igennem hele styringskæden, hvor omfanget og niveauet af ledelsesinformation varierer.

FLIS Styringscockpit giver svaret på, hvilke nøgletal, der systematisk kan præsenteres på de forskellige niveauer i styrings- og ledelseskæden, så kommunen har et fælles faktabaseret benchmarkingsgrundlag med et tværkommunalt perspektiv, der kan opdateres hver måned på tværs af fagområder. I FLIS Styringscockpit kan kommunerne se data for både egen og andre kommuner samt for landsgennemsnittet.

I FLIS Styringscockpit er det således muligt at gå et spadestik dybere end i RåderumsBenchmarket og blive klogere på hvad der driver udgifterne på et område.

Det er muligt at tilgå rapporten i en større version.

Nyhedsbrev

×

Log ind