Omstillings- og Udviklingsenheden Redskab: Tre trin til råderum

Trin 2A: RåderumsCockpit

Formålet med RåderumsCockpit er at give kommunerne et overblik over, hvad der driver udgifterne på de enkelte fagområder. Rapporten giver mulighed for at benchmarke på funktionsniveau, og kan anvendes i løbende drøftelser af kommunens styring og muligheder for at skabe råderum.

Hvad er RåderumsCockpit?

RåderumsCockpit er et værktøj til at afdække kommunens udgiftsniveau på tværs af fagområder, og dermed belyse muligheder for at skabe råderum. Rapporten analyserer kommunens nettodriftsudgifter på funktionsniveau og udregner differencen i udgift pr. enhed i forhold til landstotalen og den pågældende kommunes sammenligningskommuner. RåderumsCockpit er et mere detaljeret og supplerende værktøj til RåderumsBenchmark, og anbefales at bruges i samspil med dette værktøj. Læs mere om Råderumsbenchmark her.

Hvis der ønskes en kommunespecifik rapport, skriv til Maria Theil Thomsen på MATT@kl.dk. Rapporten er gratis.

OBS: Rapporten, der fremgår nedenfor er en rapport med fiktive tal for en fiktiv kommune (Korsbæk Kommune). Ønsker I en rapport for jeres kommune bedes I sende en mail til Maria Theil Thomsen, matt@kl.dk. Herefter vil I få fremsendt et link til en rapport for jeres kommune. Nederst på siden findes en PDF med datadokumentation, og angivelse af dataafgrænsninger. 

Tilgå BI-rapporten i en større version her

×

Log ind