Omstillings- og Udviklingsenheden Redskab: Tre trin til råderum

Trin 2: RåderumsCockpit

Formålet med RåderumsCockpit er at give kommunerne et overblik over, hvad der driver udgifterne på de enkelte fagområder. Rapporten giver mulighed for at benchmarke på funktionsniveau, og kan anvendes i løbende drøftelser af kommunens styring og muligheder for at skabe råderum.

Hvad er RåderumsCockpit?

RåderumsCockpit er et værktøj til at afdække kommunens udgiftsniveau på tværs af fagområder, og dermed belyse muligheder for at skabe råderum. Rapporten analyserer kommunens nettodriftsudgifter på funktionsniveau og udregner differencen i udgift pr. enhed i forhold til landstotalen og den pågældende kommunes sammenligningskommuner. RåderumsCockpit er et mere detaljeret og supplerende værktøj til RåderumsBenchmark, og anbefales at bruges i samspil med dette værktøj. Læs mere om Råderumsbenchmark her.

OBS: For at kunne se rapporten for din kommune, skal du indtaste en kommune-specifik kode. Skriv til Maria Theil Thomsen via mail: matt@kl.dk for at modtage en kode.

Tilgå BI-rapporten i en større version her

<

 

×

Log ind