Omstillings- og Udviklingsenheden Redskab: Tre trin til råderum

Trin 1B: RåderumsBenchmark - et dialogværktøj

RåderumsBenchmark er et dialogværktøj, der består af en BI-rapport og en tilhørende mødeguide. BI-rapporten beregner mulighedsrummet for at skabe råderum for de enkelte fagområder i den kommunale forvaltning, mens mødeguiden understøtter en lokal dialog om resultaterne. Formålet er at facilitere en dialog om og analyse af hvor og hvordan, der kan skabes råderum.

Dialogværktøjets to elementer

Dialogværktøjet består af to elementer:

  • En BI-rapport, der automatisk analyserer kommunens mulighedsrum ift. at skabe råderum på tværs af fagområder. Mulighedsrummet beregnes ift. et givent udgiftsniveau. Formålet med RåderumsBenchmark er at undersøge, hvor der er det største mulighedsrum ift. at skabe nyt økonomisk råderum.

  • En mødeguide, der kan understøtte en lokal dialog om, hvor der er det største økonomiske potentiale for at skabe råderum og hvor kommunen samtidig både politisk og fagligt vurderer, at der er mulighed for at skabe råderum. Mødeguiden kan hentes i PDF-format nederst på denne side.

OBS: Rapporten, der fremgår nedenfor er en rapport med fiktive tal for en fiktiv kommune (Korsbæk Kommune). Ønsker I en rapport for jeres kommune bedes I sende en mail til Maria Theil Thomsen, matt@kl.dk. Herefter vil I få fremsendt et link til en rapport for jeres kommune. Nederst på siden findes en PDF med datadokumentation, og angivelse af dataafgrænsninger. 

Tilgå BI-rapporten i en større version her

  • PDF

    Datadokumentation RåderumsBenchmark.pdf

Nyhedsbrev

×

Log ind