Omstillings- og Udviklingsenheden Redskab: Tre trin til råderum

Trin 1A: Råderumsoverblik

Råderumsoverblik er et redskab til at skabe overblik over kommunens udgiftsniveau på tværs af fagområder. Rapporten gør det muligt at benchmarke kommunens udgiftsniveau ift. en udvalgt sammenligningskommune eller landsgennemsnittet. Formålet med redskabet er, at understøtte en dialog om hvor der kan skabes råderum.

Tilgå redskabet i en større version her.

×

Log ind