Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Råderumsugen 2022

For første gang blev Råderumsugen afholdt fra d. 14.-18. november 2022. Tak for en rigtig god uge. Her kan du finde slides fra ugens arrangementer.

Med budgetlægningen for 2023 i mål peger blikket mod budgetlægningen for 2024. Økonomiaftalen for 2023 bar præg af stramme økonomiske rammer, og der er ikke forventninger til, at de kommende økonomiaftaler vil medføre et øget økonomisk råderum til kommunerne. Derudover bliver kommunernes økonomi yderligere presset af stigende energipriser og inflation.

Kommunerne har derfor en stor opgave foran sig. Der skal skabes råderum til at håndtere de store, komplekse udfordringer, der præger den kommunale sektor såsom arbejdskraftsmangel, demografiske ændringer, udgiftsvækst på socialområdet og ikke mindst stigende priser. Samtidig er der fortsat behov for råderum til lokale prioriteringer, herunder initiativer, der bidrager til udvikling og vækst i de enkelte kommuner.

Dette kalder på en høj grad af innovation i de enkelte kommuner, videndeling på tværs af kommunerne og inspiration udefra. Dette vil KL gerne understøtte, og netop derfor afviklede KL for første gang Råderumsugen 2022 fra d. 14-18. november.

Mandag - Råderum i budgetprocessen

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Mandag - Råderum i budgetprocessen - Arne Ullum - Åbning af Råderumsugen 2022; Hvor stort er behovet for at skabe råderum, og hvordan skal kommunerne gribe det an.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Mandag - Råderum i budgetprocessen - Globale trends Lokale implikationer.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Mandag - Råderum i budgetprocessen - Identificer råderum og få overblik med data og FLIS (2).pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Mandag - Råderum i budgetprocessen - Skab råderum med KL's værktøjer - Økonomikonsulenterens årsmøde.pdf

Tirsdag - Ældre- og sundhedsområdet

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Tirsdag - Ældre- og sundhedsområdet - Mere tid - ned med sygefraværet.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Tirsdag - Ældre- og sundhedsområdet - Nye veje til råderum på ældreområdet - BDO.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Tirsdag - Ældre- og sundhedsområdet - Hvordan kan velfærdsteknologi få hænderne til at række lidt længere.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Tirsdag - Ældre- og sundhedsområdet - Ældreområdet - Nye og gamle modeller for økonomisk og faglig styring af hjemem- og sygepleje - VIVE.pdf

Onsdag - Administrationsområdet

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Onsdag - Administrationsområdet - Sæt strøm til administrationen.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Onsdag - Administrationsområdet - Råderum i byggesagsbehandlingen webinar.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Onsdag - Administrationsområdet - Et blik på administrationsområdet - hvad er op og ned.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Onsdag - Digitalisering af kommunerens indkøb understøtter den tredobbelte bundlinje.pdf

 

Torsdag - De specialiserede områder

 • PDF

  Råderusmugen 2022 - Torsdag . De specialiserede områder - 5 inspirationsoplæg om arbejdet med at skabe råderum på de specialiserede områder.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Torsdag - De specialiserede områder - Økonomisk og faglig styring af botilbud og bostøtte - VIVE.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Torsdag - De specialiserede områder - Udgifterne stiger fortsat på specialundervisningsområdet.. så hvornår og hvordan får vi skabt det råderum - BDO.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Torsdag - De specialiserede områder - Styrket samarbejde med indkøb skaber stor værdi når fagområderne køber ind.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Torsdag - De specialiserede områder - Specialundervisning - Sammensætning af udgifter og styring af området - VIVE.pdf (1)

Fredag - Klima og økonomi går hånd i hånd

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Fredag- Hvordan kan forvaltningen understøtte opagven med klimabudgetter.pdf

 • PDF

  Råderumsugen 2022 - Fredag- Kommunale ejendomme - når klimamålsætninger og økonomi gåt hånd i hånd.pdf

 

×

Log ind