Omstillings- og Udviklingsenheden Podcast

5. En inklusionsfremmende skolekultur - interview med Per Schultz Jørgensen

Med et stigende antal børn og unge, der har det svært, samt en stigende segregering oplever kommunerne et udgiftspres på skoleområdet, der stiller krav til styring af området. For at kunne sikre god styring på området, er det vigtigt at forstå, hvorfor et stigende antal børn og unge har det svært, og hvordan man kan arbejde for at fremme inklusion og trivsel i almenskolen.

Dette tema er fokus i det seneste afsnit af Omstillings- og Udviklingsenhedens podcast. I podcasten interviewes Per Schultz Jørgensen, der er forsker, tidligere formand for Børnerådet, forfatter og foredragsholder. Per giver sit perspektiv på, hvordan samfundskulturen, skolen og forældre alle har hver deres ansvar for at skabe robuste børn, der har de bedste muligheder for at klare sig godt i livet.

Interviewet kommer bl.a. omkring følgende spørgsmål:

- Hvad kendetegner robuste børn og unge, og hvordan opbygges robusthed?
- Hvad kan forklare den stigende segregering?
- Hvordan skaber vi en kultur på skolen og i klasseværelset, der fremmer inklusion?