Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Podcast

Velkommen til Omstillings- og Udviklingsenhedens podcast. Her kan du få et hurtigt indblik i de mest aktuelle emner indenfor kommunaløkonomi og den kommunale velfærd generelt. Podcasten sætter fokus på både dilemmaer og mulige løsninger, gode eksempler fra dagligdagen i kommunerne samt konkrete redskaber til at understøtte den fortsatte udvikling af velfærden. Her inddrages både forskere, kommunale topledere og medarbejdere i både KL og kommunerne.

Kommunerne står for hovedparten af den borgernære velfærd. Hver dag yder både de kommunale medarbejdere og ledere en stor indsats, og står på mål for at levere god og nærværende velfærd til borgerne. Der arbejdes i hele landet på at nytænke og styrke kvaliteten i velfærdsydelserne og frigøre yderligere ressourcer til borgernær service.

Kommunerne har således længe gået forrest, og arbejdet med at skabe og hjemtage effektiviseringsgevinster med henblik på at kunne forbedre den kommunale service og skabe råderum til de nødvendige omstillinger.

Men udfordringsbilledet er tydeligt, og der er stadigvæk behov for at nytænke velfærden og skabe råderum indefra i kommunerne.

I denne podcast åbnes op for de mest aktuelle emner indenfor kommunaløkonomi og den kommunale velfærd generelt blive vendt og drejet. Her vil du få indblik i aktuelle emner, høre om gode eksempler, der både sætter økonomi, faglighed og borgerens trivsel i centrum og du vil få konkrete greb og værktøjer til at understøtte udviklingen af velfærden.

Find afsnittene her

Nyhedsbrev

×

Log ind