Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Om Omstillings- og Udviklingsenheden

Effektiviseringer og omstilling finder sted på alle områder i kommunerne og ved mange forskellige greb. KL's Omstillings- og Udviklingsenhed arbejder sammen med kommunerne om at løfte effektiviseringsdagsordenen.

Omstillings- og Udviklingsenheden er etableret med henblik på, at understøtte kommunernes fortsatte omstillings- og effektviseringsarbejde i forhold til, at styrke udbredelse af nøgletal, redskaber og kommunale cases m.m. Dette gøres bl.a. i forhold til moderniserings- og effektiviseringsinitiativerne vedr. sociale botilbud, facility management, løn og bogholderi. 

Baggrund for enheden

Baggrunden for Omstillings- og Udviklingsenheden opstår ved kommunernes store omstillinger og effektiviseringer af den kommunale velfærd siden kommunalreformen. Effektiviseringer og omstilling har fundet sted på alle områder i kommunerne og ved mange forskellige greb.

Det drejer sig om alt fra indførelse af rehabilitering, velfærdsteknologi på ældre- og det specialiserede område, tværgående samarbejde, sammenlægninger af enheder og automatisering af processer på administrationsområdet til klogere udnyttelse af kvadratmeter m.m.

Økonomiaftalerne mellem regeringen og KL afspejler også denne dagsorden. I økonomiaftalen for 2017 blev regeringens omprioriteringsbidrag erstattet af et Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) mellem KL og regeringen. Det indebærer, at der fra 2018 til og med 2020 årligt gennemføres effektiviseringer på 1 mia. kr. hvor halvdelen af det frigjorte potentiale bliver i kommunerne. 

Det er derved den fælleskommunale indsats der skal understøtte omstilling og udvikling.

Enheden tilbyder

Enheden understøtter kommunerne ved, at indsamle og sprede gode eksempler, samarbejde med kommuner om konkret implementeringsstøtte, udvikle nøgletal og redskaber til benchmarking samt dokumentere kommunernes resultater. Nedenfor kan læses om de ting enheden tilbyder: 

  • Oplæg om omstilling, udvikling og effektiviseringer, bl.a. i forhold moderniserings- og effektiviseringsinitiativerne.
  • Benchmarking og opfølgning på analyser bl.a. indenfor løn og bogholderi og sociale botilbud.
  • Inspirationsmøde: Sæt retning for kommunernes ejendomme.
  • Udvikling og afvikling af kurser og temadage inden for løn og bogholderi, sociale botilbud og facility management. 
  • Generel formidling og rådgivning indenfor effektiviseringer på baggrund af andre kommuners erfaringer med at skabe råderum gennem effektiviseringer.
  • Sparring om muligheder for omstilling, udvikling og effektiviseringer med henblik på at finde råderum med udgangspunkt i kommunens situation.

 Nedenfor kan læses mere om MEP og hvilke projekter der er i gang.

Nyhedsbrev