Nyhedsbrevet Råderum

Flere nyheder om råderum

1-10 af 52 resultater
 • Nyhed

  Så er programmet til årets råderumskonference på plads

  På Kommunaløkonomisk Råderum 2019 fokuserer vi på, hvordan man kan frigøre mere tid til kerneopgaven og skabe luft i budgettet til lokale prioriteringer. Du kan bl.a. høre kontorchef i KL Claus Ørum Mogensen fortælle om kommunernes udfordringer og muligheder for råderum samt forsker Søren Obed Madsen, der giver sit syn på, hvordan vi kan implementere de gode råderumsforslag.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nyt casekatalog om digitalisering af administrationen

  Hvorfor er digitalisering af administrationen vigtig? Og hvordan skabes en ”digital rød tråd”, der binder kommunen mere effektivt sammen? Få svarene i et nyt casekatalog fra KL, der sætter fokus på både strategiske greb og praksisnære digitaliseringstiltag i forhold til at opnå en digital administration.

  Læs mere
 • Nyhed

  Samarbejde og digitalisering af vagtplanlægningen understøtter en bedre ressourceudnyttelse

  Vagtplanlægning handler ikke kun om registrering og overholdelse af gældende overenskomster. Det handler også om styring og bedre ressourceudnyttelse. Holstebro Kommune har digitaliseret vagtplanlægning og skabt gennemsigtighed, så vagtplanen ikke skal udløse ekstraudgifter, og kerneopgaven samtidig bliver tilgodeset.

  Læs mere
 • Nyhed

  Et godt dataoverblik er afgørende for planlagt vedligehold og optimal anvendelse af kommunens ejendomme

  Koblingen mellem et stærkt datagrundlag og bedre økonomistyring er med til at give overblik og et klart prioriteringsgrundlag, når de kommunale ejendomme skal vedligeholdes og udnyttes optimalt. Hillerød Kommune har digitaliseret ejendomsadministrationen og skabt grundlag for strategisk ledelse på ejendomsområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fri digital indsigt i byggesager skaber åbenhed og reducerer sagsbehandlingstiden

  Hvor længe bruger din kommune på behandling af byggesager? Syddjurs Kommune er lykkedes med at nedbringe sagsbehandlingstider på byggesager markant og er i dag en af landets hurtigste kommuner til behandling af byggesager.

  Læs mere
 • Nyhed

  Digital platform giver borgere adgang til aktindsigt indenfor én dag

  Aktindsigt er et område, der går på tværs af flere forvaltninger, og hvor der ofte bliver brugt meget tid på at udsøge borgernes sager. Silkeborg Kommune har derfor udviklet en digital platform, der optimerer processen omkring aktindsigt.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kickstart budgetdrøftelserne med et faktabaseret prioriteringssgrundlag og giv grønthøsteren en pause

  Tre kommunale eksempler viser, hvordan kommunerne gør nøgletal til en fast del af hverdagen med lettilgængelige data, som skaber grobund for politisk ejerskab til drøftelser om kvalitet versus omkostningseffektivitet på de enkelte indsatser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Data understøtter dialogen mellem politikere og embedsmænd om svære økonomiske prioriteringer i Assens Kommune

  Når hver en sten skal vendes for at finde nye effektiviseringspotentialer i budgettet, er et solidt datagrundlag afgørende for at finde mulige løsninger, og det skaber Assens Kommune blandt andet i deres helt egen benchmarkingrapport.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fra manuel indtastning af data til enklere træk af nøgletal

  Når 6-byerne udarbejder en fælles nøgletalsrapport, er de som noget nyt begyndt at bruge det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) som primær datakilde. De forventer, at det vil øge kvaliteten og løfte en ellers ressourcetung opgave.

  Læs mere
 • Nyhed

  I Ringkøbing-Skjern Kommune er data en naturlig del af opfølgningen på indsatser

  Medarbejdere kan hurtigt drukne i uanede muligheder i ledelsesinformations-systemer, men klar prioritering af effektmål skaber retning for brugen af data og peger på de mest omkostningseffektive indsatser.

  Læs mere