Nyhedsbrevet Råderum

Flere nyheder om råderum

1-10 af 83 resultater
 • Nyhed

  Mange veje til god kvalitet i dagtilbud

  Finansloven for 2020 sætter et midlertidigt punktum for flere års diskussioner om normeringer på dagtilbudsområdet. Med aftalen afsættes 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025 til lovbundne minimumsnormeringer. Kommunerne står med en central opgave i forhold til at sikre, at kvaliteten bliver styrket. Det er ikke en ny dagsorden, og derfor er det vigtigt at gøre brug af gode praksisnære erfaringer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hvad driver udgifter på det specialiserede socialområde?

  Det specialiserede voksenområde udfordrer kommunerne økonomisk og styringsmæssigt, og udgifterne er steget kraftigt i de senere år. Et partnerskabsprojekt har i 2019 kastet lys over årsagerne til det store udgiftspres samt indsatser, der kan være med til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter ydelser på kort og langt sigt.

  Læs mere
 • Nyhed

  Én fælles bundlinje kan understøtte samarbejde på tværs af fagsiloer

  Borgernes behov bliver stadigvæk mere komplekse og går på tværs af fagområder, forvaltninger og sektorer. Det kalder på øget samarbejde, så forskellige fagligheder understøtter hinanden. I Odder Kommune sker det gennem én fælles bundlinje på tværs af hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som giver plads til prioritering og mulighed for at tage et individuelt afsæt i borgerens behov.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kan rammestyring favne tværgående løsninger?

  Rammestyringen har mange styrker og er grundstenen i den kommunale økonomistyring. Men når en stigende opgavekompleksitet betyder, at der i højere grad skal arbejdes helhedsorienteret og på tværs af fagområder, bliver rammestyringen udfordret. Så hvordan kan man arbejde helhedsorienteret uden at bryde med rammestyringen?

  Læs mere
 • Nyhed

  Tre trin til råderum

  Den kommunale sektor skal køre længere på literen. Det er ikke nyt, men det kan være en udfordrende proces at identificere hvor og hvordan, der kan skabes nyt råderum i en presset økonomi. KL har derfor udviklet redskabet ’Tre trin til råderum’, der understøtter en lokal dialog om muligheder og arbejdet for at skabe råderum.

  Læs mere
 • Nyhed

  Dataunderstøttet arealoptimering skaber økonomiske og grønne gevinster på tværs af forvaltningen

  Data på ejendomsområdet kan være et greb til at skabe overblik over den samlede ejendomsportefølje og derigennem identificere potentiale for nyt økonomisk råderum og grønne gevinster. Læs hvordan Frederikshavn Kommune har skabt gevinster ved at kortlægge ejendomsdata og få inspiration til, hvordan din kommune kan komme i gang med dataarbejdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Råderumsnetværket fortsætter i 2020

  Savner I inspiration til at skabe mere økonomisk råderum og høj kvalitet på tværs af velfærdsområderne? Bliv en del af KL’s råderumsnetværk og få viden om hvordan der skabes nye råderumsinitiativer på de store velfærdsområder og ejerskab samt ledelsesmæssige og politisk opbakning til dette.

  Læs mere
 • Nyhed

  Idébanken – genvej til initiativ og inspiration på tværs af landet

  Savner du inspiration og viden om andre kommuners effektviseringsforslag, så dyk ned i KL’s idébank, som har identificeret og samlet effektiviseringsinitiativer på tværs af landets 98 kommuner. Høje-Taastrup, Fredensborg og Sønderborg Kommune er nogle af de kommuner, der på forskellig vis har arbejdet med idébanken i forbindelse med dette års budgetlægning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Et fokus på opfølgning i arbejdet med effektiviseringer sikrer færre ’luftprojekter’ uden reelle gevinster

  For kommunerne er effektiviseringer et grundvilkår, da nyt økonomisk råderum skal skabes indefra. Aarhus Kommune udarbejder derfor hvert år effektiviseringskataloger og opfølgninger, der er med til at realisere den økonomiske politik.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hvor og hvordan kan der skabes nyt råderum? Få svar via redskabet ’Tre trin til råderum’

  Kommunernes råderum skal skabes indefra. Det kan dog være en udfordrende proces at identificere hvor, og hvordan der kan skabes råderum i en presset økonomi. KL har derfor udviklet redskabet ”Tre trin til råderum”, der understøtter en lokal dialog om råderum.

  Læs mere