Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Kommunernes eksterne konsulentforbrug

På denne side kan der findes anbefalinger til og artikler om, hvordan kommunerne kan arbejde med at reducere det eksterne konsulentforbrug.

Fortsat fokus på at reducere kommunernes eksterne konsulentforbrug

Med økonomiaftalen for kommunerne i 2021 aftalte parterne, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med 1,0 mia. kr. årligt fra 2025, heraf 0,5 mia. kr. i 2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024.

I økonomiaftalen for 2022 blev regeringen og KL enige om, at kommunerne i de kommende år fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er derfor enige om, at kommunernes anvendelse af konsulenter kan nedbringes med yderligere 0,25 mia. kr., således at kommunerne i 2025 samlet set nedbringer konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr.

Målet er, at de frigjorte midler skal anvendes til at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne.

Kommunerne har forskellige forudsætninger for at reducere forbruget

Kommunernes udgangspunkt og muligheder for at reducere i det eksterne konsulentforbrug er forskellige, og varierer fra kommune til kommune. I mindre kommuner kan det sammenlignet med større kommuner ikke altid svare sig at ansætte specialiseret arbejdskraft, og i nogle kommuner kan det være svært ved at tiltrække de nødvendige kompetencer. Her kan brug af eksterne konsulenter være en hensigtsmæssig løsning.

Der også forskel på, hvorvidt kommunerne allerede har nedbragt konsulentforbruget. Mens nogle kommuner i flere år har haft både administrativt og politisk fokus på det eksterne konsulentforbrug, og hvordan det kan nedbringes, er det et forholdsvis nyt fokusområde i andre.

KL anbefaler i den forbindelse, at kommunen indledningsvis foretager en nærmere analyse af konsulentforbruget med henblik på at få tydeliggjort, hvilke typer af ydelser der indkøbes på hvilke områder samt hvilke ydelser der kan og ikke kan undværes.

Andre artikler der relaterer sig til kommunernes eksterne konsulentforbrug:

  • PDF

    Saadan-sikrer-kommunerne-fortsat-optimal-brug-af-eksterne-konsulenter.pdf

×

Log ind