Omstillings- og Udviklingsenheden

Julekalender 2019

Når Disneys juleshow traditionen tro ruller over skærmen juleaftensdag plejer det at være med det velkendte slogan: "Fra alle os - til alle jer." I Omstillings- og Udviklingsenhedens julekalender er det dog mere passende at sige: ”Fra alle jer – til alle jer”. De næste 24 dage vil I få indblik i de gode eksempler på, hvordan kommunerne dagligt arbejder med at omstille og udvikle den kommunale velfærd samt værktøjer og redskaber der understøtter kommunerne i jagten på råderum. Velkommen til Omstillings- og Udviklingsenhedens julekalender 2019. Klik på lågerne nedenfor, hvor der hver dag kommer nyt inspirerende indhold.