Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Inspirationsmateriale: Styrket samarbejde mellem indkøb og velfærdsområderne

Indkøb kan i langt højere grad, end det er tilfældet i dag udgøre en vigtig samarbejdspartner og støttefunktion for chefer og sagsbehandlere på de store velfærdsområder, der foretager mange, komplekse og ofte dyre køb. Indkøbsafdelingen i en kommune forbindes ofte med udbud af kuglepenne, madrasser og tablets, og der har historisk set været et begrænset samarbejde mellem indkøbsfunktionen og fagområderne om køb af komplekse ydelser tæt på borgeren. Men det er der god grund til at lave om på.

Styrket samarbejde mellem indkøb og fagområderne skaber stor værdi – erfaringer og gode råd

Som led i at understøtte kommunerne i arbejdet med at bringe fagligheder sammen om indkøbsopgaverne på særligt velfærdsområderne samler KL i et nyt inspirationsmateriale op på en række af de erfaringer, der er høstet blandt kommunerne indtil nu. Opsamlingen er struktureret ud fra en række gode råd til arbejdet med at styrke praksis i den enkelte kommune, ligesom der optræder konkrete kommunecases til inspiration.

  • PDF

    Styrket samarbejde mellem indkøb og fagområderne skaber stor værdi - erfaringer og gode råd.pdf

×

Log ind