Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Inspirationskatalog om kommunale tiltag på ældreområdet

De kommende år vil der være et stort udgifts- og aktivitetspres på ældreområdet i kommunerne. Antallet af ældre over 80 år stiger frem mod 2030 med 170.000 personer samtidig med, at borgernes sundhed bliver mere kompleks og det nære sundhedsvæsen i disse år udbygges. Dertil kommer, at mange kommuner har udfordringer med at rekruttere personale til ældreplejen. Det stiller alt sammen massive krav til organisering og tilrettelæggelse af kommunernes ældrepleje, og kalder på et konstant fokus på at opspore effektive og effektfulde løsninger. Formålet med dette inspirationskatalog er at formidle tiltag, der kobler en økonomisk ansvarlig styring og omkostningseffektivitet med høj faglighed, kvalitet og meningsfuldhed i opgaveløsningen.

Inspirationskatalogets opbygning

Inspirationskataloget indledes med en kort gennemgang af den økonomiske udvikling indenfor ældreområdet.

Herefter præsenteres 10 forskellige cases på kommunale tiltag, der har medført en effektivisering eller ressourceoptimering, og hvor tiltaget samtidigt har afstedkommet nogle positive effekter og resultater blandt både borgere og medarbejdere.

De 10 cases er kategoriseret i følgende to temaer:

  • Organisering og personaleressourcer
  • Forebyggelse og rehabilitering
  • PDF

    Kommunale tiltag på ældreområdet - marts 2021.pdf

Nyhedsbrev

×

Log ind