Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Idébank: Råderumsinitiativer i kommunernes budgetårene fra 2019-2023

KL har gennemført kortlægninger af råderumsinitiativer i kommunernes budgetår 2019-2023. Formålet med kortlægningerne er at give kommunale chefer og medarbejdere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til det økonomiske råderum. Idébanken giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at vidensdele med hinanden.

Idébanken giver inspiration til nye råderumsforslag

Idébanken er et databaseværktøj, der giver kommunernes inspiration til nye råderumsforslag. En KL-undersøgelse fra efteråret 2022 viste, at en af de største udfordringer med at skabe råderum gennem budgetprocessen er at finde idéer til nye råderumsforslag hvert år. Derfor har KL for femte år i træk udviklet Idébanken, som halvdelen af de danske kommuner allerede gør brug af.

Derudover giver den kommuner mulighed for at vidensdele med hinanden, såfremt der arbejdes med samme konkrete tiltag. Vi modtager gerne idéer eller businesscases fra kommunerne på tværs af serviceområder, så vi kan videreformidle til andre interesserede kommuner.

Materialet fra kortlægningerne er samlet i et Excel-databaseværktøj, hvor kommunerne kan søge blandt råderumsinitiativer fra budgetlægningen. Værktøjet giver mulighed for at søge ud fra fagområde og/eller råderumstiltag såsom digitalisering/automatisering, indkøb, samarbejde mv.

Introduktion til Idébanken 

 

Download Idébanken fra B19-B23

 Databaseværktøjerne kan hentes nedenfor (værktøjerne er i Excel, og skal derfor hentes via PC og makroer skal aktiveres).

Alle forslag - fordelt på fagområder

 • PDF

  IDÉBANK 2023 - Samlet - Fordelt efter områder.pdf

 • PDF

  IDÉBANK 2023 - Ældre og Sundhed.pdf

 • PDF

  IDÉBANK 2023 - Udsatte voksne og borgere med handikap.pdf

 • PDF

  IDÉBANK 2023 - Udsatte børn.pdf

 • PDF

  IDÉBANK 2023 - Skoler.pdf

 • PDF

  IDÉBANK 2023 - Teknik og Miljø.pdf

 • PDF

  IDÉBANK 2023 - Kultur og Fritid.pdf

 • PDF

  IDÉBANK 2023 - Daginstitutioner.pdf

 • PDF

  IDÉBANK 2023 - Administration .pdf

 • PDF

  IDÉBANK 2023 - Beskæftigelse og Erhverv.pdf

*Der vil indgå dubletter, da nogle forslag omfatter flere fagområder

Ældre versioner af Idébanken

×

Log ind