Økonomi og styring Omstillings- og Udviklingsenheden

Idébank: Råderumsinitiativer i kommunernes budgetårene fra 2019-2023

KL har gennemført kortlægninger af råderumsinitiativer i kommunernes budgetår 2019-2023. Formålet med kortlægningerne er at give kommunale chefer og medarbejdere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til det økonomiske råderum. Idébanken giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at vidensdele med hinanden.

Idébanken giver inspiration til nye råderumsforslag

Idébanken er et databaseværktøj, der giver kommunernes inspiration til nye råderumsforslag. En KL-undersøgelse fra efteråret 2022 viste, at en af de største udfordringer med at skabe råderum gennem budgetprocessen er at finde idéer til nye råderumsforslag hvert år. Derfor har KL for femte år i træk udviklet Idébanken, som halvdelen af de danske kommuner allerede gør brug af.

Derudover giver den kommuner mulighed for at vidensdele med hinanden, såfremt der arbejdes med samme konkrete tiltag. Vi modtager gerne idéer eller businesscases fra kommunerne på tværs af serviceområder, så vi kan videreformidle til andre interesserede kommuner.

Materialet fra kortlægningerne er samlet i et Excel-databaseværktøj, hvor kommunerne kan søge blandt råderumsinitiativer fra budgetlægningen. Værktøjet giver mulighed for at søge ud fra fagområde og/eller råderumstiltag såsom digitalisering/automatisering, indkøb, samarbejde mv.

Introduktion til Idébanken 

 

Download Idébanken fra B19-B23

 Databaseværktøjerne kan hentes nedenfor (værktøjerne er i Excel, og skal derfor hentes via PC og makroer skal aktiveres).

Ældre versioner af Idébanken

Find alle forslag fra B22

Er du interesseret i at se alle forslagene fra Idébanken, så har vi lavet tre forskellige filer med alle forslagene (fordelt på fagområde):

  • PDF

    Idebanken B22 - Alle forslag - Fordelt på fagområder.pdf

  • DOCX

    Idebanken B22 - Alle forslag - Fordelt på fagområder.docx

  • XLSX

    Alle forslag - Idébanken B22.xlsx

×

Log ind