Omstillings- og udviklingsenheden

Idébank: Effektiviseringer i budget 2019

KL har gennemført en kortlægning af effektiviseringstiltag i kommunernes budgetter for 2019. Formålet med kortlægningen er at give kommunale chefer og medarbejdere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til det økonomiske råderum. Kortlægningen giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at vidensdele med hinanden.

KL har gennemført en kortlægning af effektiviseringstiltag i kommunernes budgetter for 2019.

Materialet fra kortlægningen er samlet i et databaseværktøj, hvor kommunerne kan søge blandt alle effektiviseringsforslag. Det kan være ud fra fagområde og/eller type af effektiviseringstiltag såsom digitalisering, indkøb mv. Databaseværktøjet kan hentes nedenfor.

  • XLSM

    Idébank - Effektiviseringer i budget 2019

 

Hvordan kan idebanken bruges?

Formålet med denne kortlægning er, at give inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til økonomisk råderum. Derudover giver den kommuner mulighed for, at vidensdele med hinanden, såfremt der arbejdes med samme konkrete tiltag.

Idébanken vil løbende blive opdateret, og vi modtager gerne idéer eller businesscases fra kommunerne, på tværs af serviceområder, så vi kan videreformidle til andre interesserede kommuner.