Omstillings- og Udviklingsenheden

Idébank: Effektiviseringer i budget 2019

KL har gennemført en kortlægning af effektiviseringstiltag i kommunernes budgetter for 2019. Formålet med kortlægningen er at give kommunale chefer og medarbejdere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til det økonomiske råderum. Kortlægningen giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at vidensdele med hinanden.

Søg blandt kommunernes råderumsinitiativer

Materialet fra kortlægningen er samlet i et databaseværktøj, hvor kommunerne kan søge blandt alle effektiviseringsforslag. Værktøjet giver mulighed for at søge ud fra fagområde og/eller effektiviseringstiltag sådan digitalisering/automatisering, indkøb, samarbejde mv.

Databaseværktøjet kan hentes nedenfor.   

 

  • XLSM

    Idébank - Effektiviseringer i budget 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan idebanken bruges?

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med denne kortlægning er at give inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til økonomisk råderum. Derudover giver den kommuner mulighed for at vidensdele med hinanden, såfremt der arbejdes med samme konkrete tiltag. 

 

 

 

 

 

 

 

Idébanken vil løbende blive opdateret, og vi modtager gerne idéer eller businesscases fra kommunerne på tværs af serviceområder, så vi kan videreformidle til andre interesserede kommuner.