Fokusområder Velfærdsområder

Helhedsorienteret indsats på tværs

Er det muligt at tilrettelægge en bedre, mere sammenhængende og overskuelig indsats for borgere og familier med mange kontaktpunkter til kommunen? Og måske endda i nogle tilfælde også for færre ressourcer? Det svarer mange kommuner bekræftende på.

På denne side er der adgang til anbefalinger, erfaringer og redskaber, som kan understøtte bedre tværgående sammenhæng i ydelser og indsatser på tværs af særligt social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Materialerne er bl.a. udviklet i det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram samt KL og regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Tværgående samarbejde

I det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram (SEP) har 27 kommuner og KL samarbejdet om, hvordan der kan udvikles en bedre tværgående sammenhæng i ydelser og indsatser for borgere og familier med mange kontaktpunkter til kommunen, og som samtidig anvender en relativ stor andel af kommunens ressourcer og udgifter. Konklusionerne fra netværksmøder med kommunerne er sammenfattet i en rapport, som sidst i 2017 suppleres med en eksempelsamling, der vil vise, hvordan kommunerne har arbejdet med at skabe større sammenhæng og bedre løsninger for udsatte familier.

  • PDF

    Bedre tværgående samarbejde.

  • PDF

    Sammentænkning af planer - rapport.

  • PDF

    Styring af det specialiserede voksenomraade.

Kommuner i SEP-projektet

Følgende kommuner har været med i SEP-projektet om bedre tværgående sammenhæng i ydelser og indsats: Albertslund, Frederiksberg, Faxe, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Herning, Holbæk, Hvidovre, Høje-Taastrup, Kolding, København, Køge, Middelfart, Nyborg, Næstved, Stevns, Svendborg, Syddjurs, Thisted, Varde, Vejen, Viborg, Vordingborg og Aabenraa