Fokusområder

Velfærdsområder

Selv om der er generelt er gode udsigter for dansk økonomi, vil den offentlige økonomi  stadig være presset  i mange år frem. Det forstærker behovet for nytænkning og effektiviseringer i forhold til at skabe et økonomisk råderum. Og der er mange forskellige veje at gå. Nedenfor præsenteres emner, værktøjer, cases m.m., som kan understøtte arbejdet med at skabe råderum.

PRIORITERING PÅ TVÆRS AF VELFÆRDSOMRÅDER

For at kunne prioritere på tværs er det relevant at vide, hvor højt kommunens serviceniveau er på forskellige områder, sammenlignet med andre kommuner. Afspejler et højt udgiftsniveau på ældreområdet fx en politisk prioritering? Ellers kan der være behov for at korrigere i budgettet?

BEDRE SAMMENHÆNGENDE INDSATS PÅ TVÆRS

Borgere med komplekse udfordringer har mange indgange til kommunen. Men er det muligt at tilrettelægge en bedre, mere sammenhængende og overskuelig indsats for borgere og familier med mange kontaktpunkter til kommunen? Ja – siger mange kommuner. Men det svære spørgsmål er hvordan.

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

Kommunerne arbejder på flere fronter med automatisering. Et af grebene er arbejdet med Robotic Process Automation (RPA).

ØKONOMISTYRING PÅ SOCIALOMRÅDET VIA DATA OM BORGERNES UDVIKLING

13 kommuner har nu sammen med KL afsluttet et projekt om, hvordan kommunerne kan understøtte økonomistyringen på det sociale område ved at bruge data for borgernes udvikling.

Projektet viser, at der er store udfordringer herved, fordi:

• der mangler data om borgernes udvikling, som kan bruges i en styringskontekst 
• data ikke er samlet i ét IT-system, men er spredt ud i flere fagsystemer
• fagsystemerne ikke understøtter udtræk af aggegeret data 
• data ikke er tilgængelige for alle, for hvem data har styringsmæssig relevans 
• der er forskellige dokumentationspraksis mellem kommuner, private og regionale institutioner, hvilket udfordrer tværgående og sammenlignelige data. 

Projektets rapport giver på trods af udfordringerne en række idéer og anbefalinger til, hvordan kommunen kan forbedre styringen på området.

Læs rapporten her

Udviklings- og omstillings-projekter

KL har siden foråret 2016 igangsat en række styrings- og effektiviseringsprojekter. De første 11 projekter er afsluttet, og projektet er nu inde i tredje bølge.

Sådan arbejder andre kommuner

Effektiviseringerne finder sted på alle områder i kommunerne og ved mange forskellige greb.

Se eksempler på initiativer her

Læs om regelforenklinger i Herning her

Læs om Odense og Gladsaxes fælles udvikling af arbejdsgange her