Fokusområder

Regelforenkling

Frikommuneforsøg II (2016-2020)

Det indgår i økonomiaftalen for 2016, at der igangsættes et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2020, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

Regeringen har udpeget i alt 8 netværk til frikommuneforsøg

Regeringen har den 10. oktober 2016 udpeget i alt otte frikommunenetværk til frikommuneforsøg II. Netværkene omfatter i alt 44 kommuner. Læs mere om frikommuneforsøg II på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Kontaktpersoner i KL vedrørende frikommuneforsøg

Der er løbende dialog mellem staten og KL om regelforenkling på de områder, hvor kommunerne har udtrykt interesse for frikommuneforsøg. Kontakt KL for spørgsmål herom.