Fokusområder

Løn- og bogholderi

Effektiv løn- og økonomiadministration handler om at få kommunens organisering og digitale procesunderstøttelse til at understøtte hinanden. Det er særligt vigtigt, når der skal håndtere mange tusinde fakturaer eller når vagtplanerne fra kommunens mange institutioner skal omsættes til lønsedler. Den øgede digitalisering og nye teknologi åbner op for nye muligheder i forhold til at effektivsere løn- og økonomiadministrationen.

Flere kommuner har gennem de senere år hentet betydelige effektiviseringer gennem reorganisering og optimering af løn- og bogholderiområdet, og nogle af disse er kortlagt og analyseret i vedlagte rapport inden for tre overordnede kategorier: Organisering,  simplificering og optimering og automatisering LINK

KL's benchmarkingværktøj inden for løn- og økonomiadministration viser også, at der er stor forskel på, hvorvidt de 46 kommuner, som har anvendt værktøjet har kommunerne har udnyttet de muligheder, der ligger i at digitalisere og centralisere de administrative processer.