Fokusområder

IT-drift m.m.

Kommunerne har over en lang årrække haft fokus på it-effektivisering, så der både kan sikres lave it-omkostninger og størst muligt afkast af it-investeringerne på de serviceområder, som gør brug af it-løsningerne.

Men den teknologiske udvikling skaber hele tiden nye muligheder. It-løsninger forældes hurtigere end nogensinde.

Arbejdskraftmangel og økonomisk pres øger behovet for effektive it- og digitale løsninger. Borgerne forventer en effektiv, fleksibel og brugervenlig adgang til digital selvbetjening, og kravene til it-sikkerhed og databeskyttelse lægger et stort pres på kommunernes it-udgifter.

Optimering af hver eneste it-krone er derfor en vigtig disciplin i en tid, hvor it-budgetterne ellers kun har én retning – opad.

I de senere års økonomiaftaler mellem regeringen og KL har der været fokus på at understøtte kommunernes muligheder for optimering af it-driften. I aftalen for 2018 blev det aftalt, at der skulle følges op på tidligere analyser.

PwC har i den forbindelse udarbejdet en analyse for KL og Finansministeriet, som afdækker kommunernes it-omkostninger, effektiviseringspotentialer og mulige effektiviseringsinitiativer.

  • PDF

    Analyse af IT-drft, strategi og indkøb i kommunerne - rapport

  • PDF

    Analyse af IT-drift, strategi og indkøb i kommunerne - inspiration