Indkøb og konkurrenceudsættelse

Udvikling og innovation gennem indkøb

Indkøb af varer og tjenesteydelser er ikke en statisk størrelse. Der sker hele tiden en teknologisk udvikling, der kan understøtte de velfærdsløsninger, som kommunerne leverer til borgerne.

Der kan både være tale om velfærdsteknologier, der gør udsatte borgere mere selvhjulpne og teknologier, der giver kommunerne nye muligheder for at tilrettelægge deres opgaveløsning. Det er helt afgørende, at de nye muligheder og udviklingstendenser afspejles i de varer og tjenesteydelser, som kommunerne køber. Det er derfor relevant med et udviklingsorienteret perspektiv på de kommunale indkøb.

Som led i opfølgningen på den fælleskommunale indkøbsstrategi vil der her på siden løbende blive lagt materiale, der skal understøtte målsætningerne i den fælleskommunale indkøbsstrategi vedrørende styrket udviklingsperspektiv på indkøbsområdet