Indkøb og konkurrenceudsættelse

Indkøb af tjenesteydelser og samarbejde om indkøb

Traditionelt har kommunerne haft stor fokus på at sikre effektive indkøb af varer, og derigennem er opnået tydelige gevinster. Dog fylder køb af tjenesteydelser mest, da kommunernes tjenesteydelsesindkøb udgør ca. ¾ af den samlede indkøbsvolumen.

 • PDF

  Analyse af kommunernes indkøb aftjenesteydelser i 2016.

 • PDF

  Inspiration til at beregne effekter på udbuds- og indkøbsområdet.

 

Kommunerne har erfaring med at indkøbe tjenesteydelser, men her gælder det, at der endnu ikke nødvendigvis er sket den samme grad af koordinering inden for den enkelte kommune, som når man ser på indkøb på vareområdet. Udfordringen, når der tales om indkøb af tjenesteydelser, er, at der er tale om meget forskellige indkøbsområder, der kræver forskellige tilgange.

Der er derfor potentiale i at understøtte effektive indkøb af tjenesteydelser gennem øget erfaringsudveksling og fokusering. Som led i opfølgningen på den fælleskommunale indkøbsstrategi vil der her på siden løbende blive lagt materiale, der skal understøtte målsætningerne i den fælleskommunale indkøbsstrategi vedrørende stærkere samarbejde om indkøb og bedre indkøb af tjenesteydelser.

Der er sættes bl.a. fokus på en række tjenesteydelsesområder, der fylder meget i den samlede, kommunale indkøbsvolumen, og for disse områder udvikles gode råde og casebeskrivelser. Med henblik på at styrke erfaringsudvekslingen yderligere er der udarbejdet en oversigt over, hvilke kommuner der har haft udbudt hvilke typer af tjenesteydelser. Ligesom der på baggrund af 91 kommuners samlede fakturadata er skabt overblik kommunernes samlede tjenesteydelsesindkøb knyttet til en række karakteristika ved det enkelte tjenesteydelsesområde.

Indkøb på det specialiserede socialområde

 • PDF

  Casesamling - Indkøb på det specialiserede socialområde.

Kommunernes indkøb af tjenesteydelser

 • PDF

  Inspiration til at beregne effekter på udbuds- og indkøbsområdet.

 • PDF

  Analyse af kommunernes indkøb aftjenesteydelser i 2016.

Indkøb af håndværkerydelser

Link til miniguide om indkøb af håndværkerydelser