Indkøb og konkurrenceudsættelse

Digitale indkøb, organisering og professionel indkøbsadfærd

Kommunerne har lokalt prioriteret indkøbsområdet og har i stigende grad professionaliseret deres indkøbsorganisationer gennem bl.a. fokus på høj aftaleanvendelse og digitalisering af indkøbsprocesserne.

Stort set alle kommuner er organiseret med en central indkøbs- og udbudsfunktion, der gennemfører udbud og indgår rammeaftaler på tværs af hele kommunen samt følger op på forbrug, understøtter kontraktstyring og e-handel.

I praksis foregår en lang række indkøb dog af medarbejdere på tværs af hele den kommunale organisation, der ikke nødvendigvis har indkøb som deres kerneopgave.

Her kan være tale om tilbagevendende indkøb af varer på centralt indgåede rammeaftaler eller indkøb af tjenesteydelser, der indgår i arbejdet i den enkelte forvaltning eller på den enkelte institution. Der er derfor behov for at styrke indkøbsadfærden hos medarbejdere på tværs af hele kommunen. Det kræver ledelsesfokus, viden om indkøbsmønstre og værktøjer der understøtter adfærdsændring i praksis.  

Som led i opfølgningen på den fælleskommunale indkøbsstrategi vil der her på siden løbende blive lagt materiale, der skal understøtte målsætningerne i den fælleskommunale indkøbsstrategi vedrørende bedre digital understøttelse af indkøbsopgaven, god organisering på indkøbsområdet og professionel indkøbsadfærd på tværs af organisationen.

Sådan arbejder andre kommuner med at professionalisere deres indkøb

 • PDF

  Casekatalog - indkøb og fakturering maj 2018

 • PDF

  Inspirationskatalog til effektive indkøb gennemE-handel.

 • PDF

  Inspirationsmateriale - indkøbsadfærd.

 

Effektiv og målrettet kontraktstyring

 • PDF

  Inspirationskatalog- Effektiv og målrettet kontrak

 • XLSX

  Værktøj til kontraktsegmentering.

 • XLSX

  Værktøj til modenhedsanalyse ift.